Srpanj 13, 2024

Spojen most Počitelj, najveći most na Koridoru 5c

Most Počitelj

Završnim spajanjem rasponske konstrukcije u poljima 6 i 7 spojen je most Počitelj koji je svojom visinom od preko 100 metara i duljinom od skoro jedan kilometar jedan od najviših mostova u regiji što ga čini i jednim od najkompleksnijih objekata na cijelom Koridoru Vc.

"Današnje spajanje mosta Počitelj možemo slobodno označiti kao početak aktivnijeg, dinamičnijeg perioda koji je pred nama, a u kojem imamo za cilj intenzivirati izgradnju autoceste u Hercegovini. Skorim završetkom aktivnosti na dionici Počitelj-Zvirovići te početkom radova na izgradnji tunela Prenj i dionica Mostar sjever-Mostar jug i Tunel Kvanj-Buna koje planiramo ugovoriti u ovoj godini, otvaramo nove perspektive poslovnoj zajednici i dižemo na višu razinu gospodarski potencijal ovog dijela BiH", istaknuo je v.d. direktor JP-a Autoceste FBiH Denis Lasić.

Most Počitelj projektiran je kao kontinuirani prednapeti gredni most s glavnim rasponom od 147 metara, promjenjivog sandučastog poprečnog presjeka i jedinstvenom konstrukcijom za oba kolovoza, te stupovima monolitno povezanim s rasponskom konstrukcijom koja se izvodi slobodno konzolnom gradnjom, priopćeno je iz Autocesta FBiH.

Ukupna količina materijala ugrađena u most je 38.000 kubnih metara betona, 9.000 tona armature i 1.500 tona kablova za prednaprezanje, dok će u narednom periodu biti ugrađeno i 20.000 kvadratnih metara asfalta i hidroizolacije.

Izvođač radova na mostu koji se nalazi nedaleko od povijesnog naselja Počitelj po kojem je i dobio ime je konzorcij koji čine: Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina).

Izgradnja mosta Počitelj, mosta kojim se premoštava magistralna cesta M-17, rijeka Neretva i željeznička pruga Sarajevo - Ploče, financira se iz sredstava osiguranih u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima Europske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.

Završetak gradnje mosta Počitelj očekuje se na jesen ove godine.