Lipanj 14, 2024

Prihvaćen Nacrt Proračuna HNŽ-a za iduću godinu

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) usvojila je na sjednici održanoj u petak u Mostaru Izmjene i dopune Proračuna HNŽ-a za 2021. godinu u iznosu od 263.714.112 maraka što je za 26,1 milijuna više u odnosu na Proračun za 2021. godinu.

Primljenim transferom od strane Vlade FBiH u iznosu 19,5 milijuna i povećanjem prihoda prvenstveno po osnovu neizravnih poreza, stečeni su realni izvori za uravnoteženje prihodovne i rashodovne strane proračuna za ovu godinu, te nije bilo potrebe za zaduživanjem, priopćeno je iz Skupštine HNŽ-a.

Ukupni rashodi u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu su planirani u iznosu od 263.714.112 maraka, od čega se na rashode koji su financirani iz proračunskih sredstava odnosi 234.254.199 maraka.

Na rashode iz izvora koji se financiraju iz namjenskih prihoda odnosi se 24.223.978 maraka, a na rashode iz izvora koji se financiraju iz sredstava donacija 735.933 marke.

Navodi se kako je u Izmjenama i dopunama Proračuna planirano pokriće dijela deficita iz ranijeg razdoblja u iznosu od 4.500.000 maraka.

Na sjednici je također usvojen Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti obitelji s djecom koji za cilj ima poboljšanje određenih zakonskih rješenja, osobito vezano za pravo na dodatak na djecu. Ukinuta je odredba koja je dodatak na djecu uvjetovala neposjedovanjem automobila mlađeg od 10 godina.

Razlog za izradu ovoga Zakona sadržan je u Zaključku Skupštine HNŽ-a,  kojim su zaduženi Vlada i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite da prate primjenu Zakona o zaštiti obitelji sa djecom u HNŽ-u, te dostave u proceduru usvajanje Izmjena Zakona u cilju poboljšanja utvrđenih postojećih i dopuni novim pravima, sve u skladu sa realnim financijskim mogućnostima županije.

Skupština je razmatrala i prihvatila Nacrt proračuna HNŽ-a za 2022. godinu u iznosu 253,8 milijuna maraka, što je za oko 16 milijuna maraka više od ovogodišnjeg proračuna.

Skupština će prijedloge zastupnika dostaviti županijskoj Vladi, kako bi se razmotrili i u skladu s mogućnostima ugradili u Prijedlog Proračuna za iduću godinu.

Prihvaćen je i Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ-a za 2022. godinu.

Na sjednici Skupštine usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Službe za zapošljavanje HNŽ-a za 2022. godinu, a koji iznosi 18,5 milijuna maraka, te je data suglasnost na Odluku o izvršenju Financijskog plana za iduću godinu, stoji u priopćenju. / Fena