Lipanj 13, 2024

Papa otvorio konzultacije o reformi Crkve

Papa Franjo otvorio je u nedjelju dvogodišnje globalne konzultacije koje bi mogle promijeniti načini na koji Rimokatolička Crkva donosi odluke i čiji bi se utjecaj mogao osjećati dugo nakon završetka njegova pontifikata.

Pobornici smatraju da je inicijativa nazvana Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje prilika za promjenu dinamike moći u Crkvi i da se da veći glas katolicima laicima, uključujući žene i ljude na marginama društva.

Konzervativci smatraju da je proces koji će se odvijati u tri faze gubitak vremena, da bi mogao potkopati hijerarhijsku strukturu Crkve koja ima 1,3 milijardi vjernika te dugoročno razvodniti tradicionalnu doktrinu.

Papa je na misi u bazilici svetog Petra rekao da bi katolici trebali biti otvorenog uma prema tom procesu.

Jesmo li spremni za avanturu ovog putovanja? Ili se bojimo nepoznatog i radije bismo se sakrili iza uobičajenih izlika: ‘To je besmisleno’ ili ‘Uvijek tako činimo’?, upitao se.

U prvoj fazi, katolici u župama i biskupijama širom svijeta razgovarat će o pitanjima kao što su sluša li Crkva dovoljno mlade, žene, manjine i marginalizirane.po

Razgovarat će također kako identificirati stereotipe i predrasude u lokalnim zajednicama i kakvu Crkvu misle da Bog želi danas u svijetu.

Nakon rasprava na nacionalnim i kontinentalnim razinama, biskupi će se sastati u Vatikanu na mjesec dana 2023. godine. Pripremit će dokument, a Papa će napisati Apostolsku pobudnicu sa svojim stajalištima, prijedlozima i možda uputama o raznim pitanjima.

Nemojmo dopustiti da naša srca budu zatvorena; nemojmo ostati isključivi u našim uvjerenjima. Slušajmo jedni druge, rekao je Papa na misi na kojoj je bilo oko 3.000 ljudi.

Naglasio je ipak da samo Pape mogu donositi konačne odluke o doktrinarnim pitanjima.

Papa je kazao da sinodalnost, pojam koji potječe iz grčkog i znači otprilike zajedno ići istim putem, ne može postati Crkvena konvencija, studijska skupina, politički kongres ili parlament, nego događaj ispunjen milošću, proces zacjeljenja vođen Duhom Svetim.

Hina