Rujan 23, 2023

Pakete pomoći dobit će sve obitelji u stanju socijalne potrebe

Kroz idućih mjesec i pol dana na adrese brojnih domaćinstava na području Federacije Bosne i Hercegovine stići će paketi pomoći.

Riječ je o provedbi uredbe o potpori pučanstvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena koju je donijela Vlada Federacije BiH. Kako se navodi u tekstu uredbe, ovo pravo moći će ostvariti materijalno neosigurane i za rad nesposobne osobe koje se nalaze na evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne skrbi kao primatelji stalne novčane potpore za lipanj 2022. godine. Isto pravo ostvaruju i osobe, odnosno obitelji u stanju socijalne potrebe, kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne skrbi, a koje su, prema evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne skrbi, ostvarili pravo na privremenu, jednokratnu ili drugu novčanu potporu ili naturalno davanje u razdoblju od šest mjeseci prije dana stupanja ove uredbe na snagu.

Potpora koju ostvaruju osobe i obitelji sastoji se od paketa osnovnih životnih namirnica. - Na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada će donijeti odluku kojom će utvrditi vrstu i količinu robe koja će se upotrijebiti za ove namjene. Prijedlog vrste i količine robe Direkcija sačinjava na temelju podataka o broju korisnika prava i raspoložive količine osnovnih životnih namirnica - navodi se, između ostaloga, u uredbi. Podatke o broju korisnika prava pribavlja, objedinjuje i dostavlja Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Jedan primatelj može primiti najviše jedan paket osnovnih životnih namirnica. Direkcija će osnovne životne namirnice za pakete potpore osigurati iz robnih rezervi. - Direkcija će raspodjelu i isporuku paketa potpore vršiti u suradnji s organizacijom Crvenog križa, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, centrima za socijalni rad, odnosno općinskim službama socijalne skrbi - stoji u uredbi. Inače, osim paketa pomoći s osnovnim životnim namirnicama, ova uredba definira i novčanu pomoć za određene kategorije stanovništva. Tako su umirovljenici i branitelji, odnosno pripadnici braniteljskih kategorija među prvima, početkom ovog mjeseca, dobili novčanu pomoć u visini od 100 konvertibilnih maraka.

Isto pravo ostvaruju i osobe koje imaju status osoba s invaliditetom i status civilne žrtve rata koje na temelju svog statusa ostvaruju naknadu koja se isplaćuje ili sufinancira iz proračuna Federacije. Ukupna sredstva za isplatu iznosa osigurat će se u proračunu Federacije na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. - Federalno ministarstvo rada i socijalne politike isplatit će jednokratnu novčanu potporu osobama s invaliditetom u roku od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja ove uredbe na snagu. Županijski organ uprave će, u vezi s člankom 83. Zakona o temeljima socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16), isplatiti jednokratnu novčanu potporu civilnim žrtvama rata, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja ove uredbe na snagu.

Ukupna sredstva za tu namjenu bit će doznačena županijskom organu uprave iz proračuna Federacije - stoji u uredbi. Ovaj Vladin dokument dotakao se i pomoći zaposlenim osobama. Time se omogućava poslodavcima da mogu izvršiti isplatu jednokratne potpore radniku, u visini do 1080 KM najkasnije do 31. 12. 2022. godine bez uplate doprinosa.

- Potpora iz ovog članka ne smatra se plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu - stoji u uredbi. Na ovaj korak do sada odlučila se tek nekolicina poslodavaca, a prva je među njima tvrtka iz Posušja. / Vecernji.ba