Veljača 22, 2024

Ispunjava li ijedan umirovljenik kriterije za pomoć EU-a, evo šta kažu u Zavodu MIO/PIO FBiH

U javnosti se postavlja pitanja da li će ijedan umirovljenik u Federaciji ispuniti uvjete za dobivanje pomoći EU-a u okviru projekta energetske pomoći najugroženijim domaćinstvima čiji je nosilac Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Razlog je što se među uvjetima za dobivanje pomoći navodi da umirovljenici koji žele aplicirati ne smiju imati mirovinu višu od iznosa zagarantirane iz 12/2022. godine. Tada je zagarantirana mirovina iznosila 531 KM, a sada minimalna mirovina iznosi 538 KM. Zatim, da umirovljenik koji želi aplicirati ne smije biti nositelj srazmjerne mirovine sa inozemstvom...

Zbog svega u Federalnom zavodu za MIP/PIO objašnjavaju koliko umirovljenika prema zadatim uvjetima može dobiti pomoć koja je do 300 KM.

- Odgovor na pitanje tko ispunjava uvjete, odnosno koliki broj korisnika mirovina ispunjava uvjete za navedena sredstva Europske unije potražite u Ministarstvu rada i socijalne politike Federacije BiH jer je navedeno ministarstvo na čelu projekta.

Naravno, jasno je da nemamo korisnike, a da nisu korisnici srazmjerne mirovine, koji žive na području FBiH, a da im je mirovina manja od minimalne koja trenutno iznosi 538,27 KM. Vjerujemo da je u Javnom pozivu ostao kao kriteriji iznos zagarantirane penzije iz 12/2022. zbog činjenice da se radi o pomoći EU-a koja se odnosila na 2022. godinu.

Također, vjerujemo da će Ministarstvo prilikom donošenja odluke o isplati sredstava koristiti aktuelne podatke Federalnog zavoda o korisnicima koji primaju iznos zagarantirane mirovine i da neće biti nikakvih poteškoća u tom pogledu. Podaci Federalnog zavoda će Ministarstvu svakako biti dostupni - rekao je Tomislav Kvesić, glasnogovornik Federalnog zavoda za MIO/PIO.

Stolac.co - Video galerija