Lipanj 13, 2024

HNŽ: Premija osiguranja za 2023. godinu ostaje 20 KM

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ, u petak 23.09.2022. godine, održalo je sedmu redovitu sjednicu.

Na prijedlog Stručne službe Zavoda, Upravno vijeće je usvojilo Odluku kojom visina premije osiguranja za 2023. godinu iznosi 20 KM po osiguranoj osobi.

Obrazlažući predloženu odluku direktor Zavoda, Rade Bošnjak, je istakao kako bi se iznos premije osiguranja, po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, trebao kretati u rasponu od osam do deset posto izvršenog rashoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja po jednoj osiguranoj osobi u prethodnoj godini. „Ako bi smo primijenili ovu preporuku cijena premije osiguranja u našoj županiji iznosila bi od 56 KM do 70 KM. Međutim, uvažavajući ekonomske i socijalne okolnosti kao i važnost dostupnosti premije osiguranja svim osiguranicima, unatoč riziku povećane potrošnje u zdravstvenim ustanovama, predložili smo da visina premije osiguranja, kao i prethodnih godina, bude 20 KM što je 2,86 posto od ukupne potrošnje za zdravstvenu zaštitu po osiguranoj osobi u prethodnoj godini.“

Distribucija premije osiguranja za 2023. godinu odvijat će se u razdoblju 01.12.2022. do 28.02.2023. godine.

Pored Odluke o visini premije osiguranja za 2023. godinu, Upravno vijeće usvojilo je i izvatke iz zapisnika s prethodnih sjednica, dopunu Plana rada Stručne službe Zavoda i dopunu Plana javnih nabava za 2022. godinu, kao i Odluku o popisu i imenovanju Središnjeg popisnog Povjerenstva, Odluku o utvrđivanju cijene usluge za izdavanje lijekova s Pozitivne liste lijekova HNŽ/K za 2023. godinu i Odluku o izmjeni Odluke o refundiranju troškova nabave ortopedskih i drugih pomagala.