Lipanj 13, 2024

Entiteti uskoro dijele 70 milijuna eura pomoći od EU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma za pomoć BiH u suzbijanju posljedica povećanih cijena energenata koji financira EU.

Radi se o ukupno 70 milijuna eura, od kojih će dio biti usmjeren za pomoć socijalnim kategorijama u vidu grantova, odnosno novčane pomoći zbog povećanih računa za energetske troškove tijekom posljednje zime, dok će dio biti usmjeren na projekte energetske efikasnosti.

Program financira EU

U Vijeću ministara, nakon sjednice koja je održana u četvrtak, istaknuli su da ovaj program u cijelosti financira EU, te su naglasili da će Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostaviti prijedlog odluke o ratifikaciji ovog sporazuma Predsjedništvu BiH u dalju proceduru.

U Ministarstvu financija i trezora BiH pojasnili su za "Nezavisne novine" da su uputili naloge za prijenos sredstava Centralnoj banci BiH na realizaciju i to za prvu komponentu od 63 milijuna eura.

Republici Srpskoj bi trebalo pripasti oko trećina ukupnih sredstava, a u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS vjeruju da bi oko 80.000 ljudi u RS koji su u stanju socijalne potrebe moglo dobiti po 537 maraka kao pomoć zbog povećanih računa.

Ugradnja solarnih panela

U sklopu druge komponente, za čiju će implementaciju u RS biti zadužen Fond za zaštitu životne sredine RS, predviđeno je da građani i mikro, mala i srednja poduzeća dobiju do 50 posto granta na ukupnu investiciju za utopljavanje i energetsku efikasnost objekata, kao i na energetsku efikasnost radnih mašina, odnosno proizvodnih procesa. Bit će uključena i mogućnost ugradnje solarnih panela.

U Vladi RS procjenjuju da bi, sudeći prema raspoloživim europskim sredstvima, mogli energetski zbrinuti 1.320 privatnih stambenih objekata i 132 proizvodna, odnosno poslovna objekta.

Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine RS, rekao je za "Nezavisne novine" da su s Europskom komisijom usuglašeni kriteriji i uvjeti javnog poziva koji će sprovesti Fond.

- Imali smo sastanak u Vladi RS s ministarstvima koja će sudjelovati u implementaciji projekta i dogovorili koji dio sredstava od ukupne traše ide za dvije komponente koje ćemo sprovesti - kazao je Todorović.

Javni poziv

Prema njegovim riječima, Vlada će u ponedjeljak prihvatiti donatorska sredstva, a nakon toga će ona biti stavljena na raspolaganje za raspored korisnicima.

- Kada to bude obavljeno, onda će Fond raspisati javni poziv. Cijenimo da će se to dogoditi vrlo brzo. Naši kapaciteti su potpuno spremni da brzo djelujemo i stavimo sredstva na raspolaganje građanima i malim privrednicima - rekao je.

Kada je riječ o dijelu pomoći socijalnim kategorijama, važno je napomenuti da uredba Vlade sadrži uvjet da se pomoć može ostvariti samo po jednom osnovu i za jednog člana domaćinstva, čak i ako kandidat ispunjava uvjete po više navedenih osnova. Vlada je propisala da u slučaju da kandidat ispunjava uvjete po više osnova, pomoć se odobrava po redoslijedu prioriteta, odnosno prvo se uzimaju u obzir korisnici socijalne pomoći i dječjeg dodatka, pa borci, i na kraju umirocljenici. Važno je također da svi potencijalni korisnici znaju da se ne moraju prijavljivati za ovu pomoć, odnosno da će nadležne institucije i centri prema važećem spisku utvrditi listu i kriterije, a svi koji nisu na konačnom spisku trebali bi dobiti pismenu obavijest o razlozima zbog kojih nisu dobili pomoć.