Srpanj 13, 2024

Dva nova nacionalna spomenika u BiH, izmjena i dopuna za jedan u Stocu

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na posljednjoj je sjednici donijelo odluke o proglašenju dva dobra nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Za nacionalna dobra proglašena su: Graditeljska cjelina – Lukačka džamija sa mezarjem, Grad Travnik, Povijesna građevina – Rimski most Vučija (Stari most, Grčki most, Most na Sušici, Vučijanski most) u selu Vučija, Grad Trebinje.

U priopćenju se navodi da je Rimski most Vučija upisan i na Listu ugroženih spomenika BiH zbog lošeg konstruktivnog stanja te je potrebno provesti hitne mjere konstruktivne sanacije.

Članovi Povjerenstva usvojili su izmjene i dopune za ranije donesene odluke, i to za povijesno gradsko područje Trebinja i graditeljsku stambenu cjelinu – Behmenluk u Stocu. Izmjene i dopune odluke za povijesno gradsko područja Trebinja odnose se na redefiniranje mjera zaštite, a sukladno stanju na terenu.

Za nacionalni spomenik – Graditeljsku stambenu cjelinu Behmenluk u Stocu, izmjena i dopuna odluke odnosi se na korekciju brojeva katastarskih parcela nacionalnog spomenika, kategorizaciju te dopunu mjera zaštite nakon provedenih radova obnove na dijelu nacionalnog spomenika.

Na sjednici, prema usvojenom dnevnom redu, doneseno je osam odluka o neispunjavanju kriterija za proglašenje određenih dobara nacionalnim spomenikom BiH, a koja su se nalazila na Listi peticija Povjerenstva. Nakon valorizacije utvrđeno je da dobra nisu ispunila kriterije propisane Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika, navodi se u priopćenju.