Svibanj 26, 2024

Šteta od potresa u Stocu procijenjena na 4,3 milijuna KM

Rukovoditelj Federalne uprave Civilne zaštite (FUCZ) Enes Memić izjavio je za Fenu da je u Federaciji BiH, nakon potresa, potrebno da svi nivoi vlasti poduzmu aktivnosti na saniranju stanja područja koja su pogođena potresima.

"Jedna od aktivnosti koja će uslijediti jeste uspostava geodetskog monitoringa jer je važno uraditi pregled preventivnih mjera, uputa i metoda za stabilizaciju odrona i mjera za ublažavanje negativnih posljedica od potresa", rekao je Memić.

U razdoblju od 24. travnja do danas Vlada Federacije BiH i Federalna uprava Civilne zaštite poduzele su aktivnosti u vezi s ublažavanjem posljedica izazvanih potresima na području Federacije BiH.

U tom pogledu, 5. svibnja održan je sastanak Inžinjerske komore FBiH i Federalne uprave civilne zaštite u cilju uspostavljanja suradnje i uvezivanja institucija radi sagledavanja štete na terenu i upućivanja struke, kao i poduzimanja daljnih koraka.

"Gradska komisija za procjenu šteta Grada Stoca je od 4. do 13. svibnja izvršila pregled objekata na kojima je procijenjena materijalna šteta na osnovu čega je izrađen izvještaj o preliminarnoj procjeni šteta o potresima. Prema navedenom izvještaju, utvrđen je iznos šete od 4.335.600 KM. Štete su ustanovljene na javnim i sakralnim objektima, zgradama kolektivmog stanovanja i individulanom stambenim objektima", rekao je Memić.

Geolozi iz Federalnog zavoda za geologiju nakon izvršenih procjena terena konstatirali su da je potrebno uspostaviti geodetski monitoring iz razloga što postoji mogućnost da usljed novog potresa ili drugih faktora kameni blokovi mogu biti pokrenuti niz padinu.

"Također, potrebno je uraditi iznad oštećenih objekata jedan vid dodatnog osiguranja to jeste izraditi metalne ograde slične onima koje se rade pored prometnica. Neophodno je uraditi i pošumljavanje padine adekvatnom vegetacijom", istaknuo je Memić.

Vlada Federacije BiH odlučila je izdvojiti 700.000 KM iz tekuće rezerve za saniranje šteta i provođenje preventivnih mjera usljed potresa. "Ova sredstva svakako će biti od pomoći da bi se provele naredne aktivnosti pri ublažavanju stanja uzrokovanog potresima na području Federacije", poručio je Memić u izjavi za Fenu.