Srpanj 13, 2024

Popis korisnika sredstava iz Stoca za turizam

Na temelju Zapisnika Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2022. godinu., ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je Odluku o korisnicima financijske potpore iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“.

S ciljem podizanja konkurentnosti i održivosti turističkog gospodarstva te unaprjeđenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude HNŽ odnosno povećanja standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj; razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima; razvoja turističke ponude kao dopunske aktivnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; razvoja dodatnih sadržaja u destinacijama i produljenja sezone; razvoja novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga te razvoja turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcioniranje i razvoj turizma u HNŽ, financijska potpora dodijeljena je svim podnositeljima prijava koji su ispunili formalno-pravne uvjete i vrednovani sukladno kriterijima iz Javnog poziva.

Tekst Odluke, kao i popis prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uvjete iz Javnog poziva, možete preuzeti u prilogu.

Odluka o korisnicima financijske potpore_ Transfer za jačanje turističkih kapaciteta

Popis – prijave koje nisu ispunile formalno pravne uvjete iz JP 

Stolac.co