Svibanj 26, 2024

Nacrt proračuna Stoca za iduću godinu preko 21 milijun KM

Gradsko vijeće Stoca je na V. redovnoj sjednici, usvojilo Nacrt Proračuna grada Stoca za 2023. godinu u iznosu od 21.753.690 KM.

Nacrt Proračuna grada Stoca za 2023. godinu predstavlja procjenu godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznos rashoda i izdataka kao i financiranje neizmirenih obveza Proračuna.

Radi se o isključivo radnom materijalu, ovaj Nacrt nije konačan i doživjet će u tehničkom smislu izmjene i dopune ali predstavlja podlogu za izradu Prijedloga Proračuna za 2023. godinu. Nacrt Proračuna je dostavljen i Ministarstvu financija HNŽ.

U Proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva za; radove na projektu Iluminacija Starog grada, sanaciju deponije, Izgradnju Stambenih jedinica u okviru projekta Stambeno zbrinjavanje Roma, nabavu nekretnina, izgradnju Gradske sportske dvorane u Stocu, izgradnju komunalne infrastrukture prema Regulacijskom planu Vidovo polje II., izgradnju infrastrukture u GP zoni Hodovo, nastavak radova na vodovodu Dubravska visoravan, izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Vidovo polje, sredstva za izradu projektne dokumentacije za Prostoroni plan Grada Stoca za 2023-2033., kao i za izradu projektne dokumentacije za Glavni projekt komunalne infrastrukture za regulacijski plan Vidovo polje II.

{loadmoduleid 308}

Za rekonstrukciju i investicijsko održavanje planirano je utrošiti 1.595.000 KM i to za; rekonstrukciju i sanaciju javnih površina, rekonstrukciju i sanaciju objekata u vlasništvu Grada, rekonstrukciju infrastrukture u Ulici kneza Domagoja, rekonstrukciju i održavanje lokalnih cesta.

Kroz Proračun su osigurana sredstva za prijevoz učenika osnovnih škola, sredstva za studente kroz stipendije..

Predmet izmjena i dopuna prostornog plana su izmjena namjene površina: i to pretvaranje poljoprivrednog i šumskog zemljišta 2 i 3 kategorije u građevinsko zemljište na 3 lokacije Aladinići, Pješivac-kula i Borojevići. Izmijenjena je granica obuhvata GZ Komanje brdo, dok je za GZ Drenovac ucrtan 110-kilovoltni priključni dalekovod sa pripadajućom trafostanicom.

stolac.gov.ba