Tokyo najsigurniji grad na svijetu, Amsterdam u Europi

Sigurnost je jedan od ključnih kriterija kojim se turisti vode pri odabiru destinacija koje žele posjetiti. Za sve one koji se pitaju koji su to gradovi najsigurniji, britanski tjednik The Economist sastavio je listu, prenosi CNN.

Titulu najsigurnijeg grada na svijetu tako je ponio glavni grad Japana - Tokio. On je osvojio 92 od mogućih 100 bodova. U stopu ga prate Singapur s 91.5 i još jedan japanski grad Osaka s 90.9 bodova.

Nadalje u top 10 najsigurnijih gradova redom su ušli Amsterdam, Sydney, Toronto, Washington DC, Kopenhagen i Seul koji skupa djele 8. mjesto te Melbourne. Washington je tako jedini američki grad koji je ušao među deset najboljih.

Zanimljivo je da na listi nema ni jednog grada istočne Europe osim Moskve koja se našla na 37. mjestu. Čini se da ovaj dio Europe uopće nisu uzimali u obzir jer na listi nema niti Beča koji inače redovito visoko kotira po pitanju kvalitete življenja.

 

Pri određivanju indeksa sigurnosti vodili su računa o nekoliko kriterija: digitalna, zdravstvena, infrastrukturna i osobna sigurnost.

U obzir su se tako uzimale hitne službe koje su dostupne u gradu, transportna infrastruktura, osiguranje od katastrofe, razvoj strategije rizika od katastrofe i cyber-sigurnost.

TOP 10:

1. Tokio
2. Singapur
3. Osaka
4. Amsterdam
5. Sydney
6. Toronto
7. Washington
8. Kopenhagen
9. Seul
10. Melbourne

 

Pročitajte još