VIDEO: Kad čovjek dopusti da životinje žive svoj život

DAVNE 1995. godine 14 vukova je pušteno u nacionalni park Yellowstone nakon punih 29 godina od kada su tamo bili zadnji put. Nitko nije očekivao čudo koje su vukovi donijeli. Počelo je njihovim lovom na jelene, što je dovelo do drastičnog smanjenja populacije jelena. Prisutnost vukova je također natjerala jelene da se skrivaju i da ne zalaze u dijelove parka u kojima vukovi obitavaju.

Iako se činilo da je to loše i mnogo je ljudi bilo zabrinuto, ono što se kasnije desilo bilo je zadivljujuće. Zahvaljujući odsutnosti jelena, ti dijelovi parka su se počeli obnavljati. Šuma i vrbe su počele cvjetati i to je tren koji je bio početak prekrasne transformacije kompletnog parka. Sa šumom i grmljem procvjetalo je i puno bobičastog voća i došli su novi insekti.

Čim se to dogodilo, razne vrste ptica su imale razlog da se smjeste u ovaj park. S većom šumom došli su i novi stanovnici, kao što je dabar koji je do tada bio istrebljen na tom području. Dabrovi su samo radili svoj posao i sagradili brane koje su odvajale dijelove rijeke i parka, što je privuklo razne gmazove.

Vukovi su također ubijali kojote, a kao rezultat toga povećala se populacija zečeva i miševa, što znači i dolazak više jastrebova, crvenih lisica, jazavaca i lasica u park. Čak su došli i bjeloglavi orlovi i gavrani. Ali ono što je najzanimljivije u cijeloj priči je da su vukovi čak uspjeli utjecati na ponašanje rijeke u parku. S više ravnoteže između predatora i lovine pojavila se i mogućnost za doseljavanje novih životinjskih vrsta i smanjila se erozija tla do koje je došlo zbog pomanjkanja vegetacije.

Vukovi nisu samo transformirali veliki ekosustav nacionalnog parka Yellowstone, oni su svojim dolaskom potpuno promijenili izgled parka. Ovo je još jedan dokaz koliko su životinje potrebne u našim životima, bilo u prirodi ili kao kućni ljubimci.

Svatko ima svoju ulogu, a ovi divni vukovi su izgradili cijeli prekrasni nacionalni park Yellowstone.

Izvor: Index.hr