Travanj 21, 2021

Nezaposleni koji odbijaju posao bit će brisani sa zavoda

Zavode za zapošljavanje na prostoru Federacije BiH u idućih nekoliko mjeseci čeka temeljita reforma koja će donijeti novi princip rada ovih institucija.

Jedna od mjera koja se svakako neće svidjeti velikom broju bh. građana jest brisanje iz evidencije osoba koje dugo traže posao i time koriste povlasticu da im se uime zavoda za zapošljavanje osigurava obvezno socijalno i zdravstveno osiguranje, piše Večernji list BiH.

Nove mjere i pravila

Federalni zavod za programiranje razvoja traži od Vlade FBiH da u predstojećem razdoblju obavi rekonstrukciju zavoda za zapošljavanje koja, kako ističu, "uključuje provedbu aktivnih mjera zapošljavanja, dovođenje u red evidencije nezaposlenih osoba i ostavljanje na popisima samo onih koji aktivno traže posao".

Po njihovu prijedlogu, vlasti moraju preko svojih resornih ministarstava analizirati utjecaj socijalnih davanja u zavodu za zapošljavanje na aktivno traženje posla i odvojiti socijalnu politiku od zapošljavanja. Treba pristupiti otvorenju centara za brzu prekvalifikaciju i dokvalifikaciju kadrova na tržištu rada koji bi svoje programe prilagodili regionalnim specifičnostima i konkretnim potrebama na tržištu rada.

Također je potrebno unaprijediti sustav praćenja potreba za radnom snagom boljom i izravnom vezom zavoda za zapošljavanje s gospodarskim komorama i udrugama poslodavaca, predefinirati evidencije o zdravstvenom osiguranju nezaposlenih i druge beneficije koje se daju preko službi za zapošljavanje.

Postupak brisanja osoba koje traže posao na zavodima za zapošljavanje najvjerojatnije će biti kao u susjednoj Hrvatskoj, a to znači da se pravila za brisanje osoba iz evidencije nezaposlenih neće postrožiti, već olabaviti. Naime, prema sada važećim pravilima, nezaposlena osoba koja odbije zaposlenje ili odbije ponuđeni obrazovni program, odnosno prekine ga bez opravdanog razloga, automatski se briše iz evidencije.

Novim mjerama trebala bi se neutralizirati praksa, tj. da veliki broj pojedinaca ne može biti na evidencijama nezaposlenih do kraja života i odbijati poslove, a istodobno raditi na crno. Osobe koje uporno odbijaju zaposlenje koje im ponudi neki od zavoda za zapošljavanje bit će brisane iz evidencije idućih šest mjeseci, nakon čega se opet mogu evidentirati kao nezaposlene.

Početkom ove godine na inicijativu Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Sarajevske županije, od Vlade Federacije BiH traženo je da nezaposlene osobe koje se godinama vode na uredu zavoda za zapošljavanje gube prava koja im sada pripadaju, kao što je obvezno socijalno i zdravstveno osiguranje.

Posrednik u zapošljavanju

Prema tvrdnjama predsjedateljice Ekonomsko-socijalnoga vijeća i ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Sarajevske županije Amele Dautbegović, "novim bi zakonom trebalo biti osigurano da ljudi ne mogu biti na evidencijama nezaposlenih do kraja života i odbijati poslove".

Predsjednik Udruge poslodavaca za prostor spomenute županije Safudin Čengić kazao je kako su pripremili određene prijedloge na nacrt zakona, od kojih je najvažniji da služba za zapošljavanje bude posrednik u zapošljavanju između nezaposlenih i poslodavaca, a ne socijalna služba.

Industrijska proizvodnja BiH i vanjskotrgovinska robna razmjena imaju trend rasta

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o odobravanju zajedničke prodaje Veleposlanstva/rezidencije bivše SFRJ na adresi 316-37, Kita Shinagawa 4-chome, Shinagawa Ward, Tokyo, Japan. Ministri su upoznati s nacrtima kupoprodajnog i escrow ugovora koji su nužni za završetak postupka zajedničke prodaje, piše Večernji list BiH.

Nabava helikoptera

Prodajom ovog objekta u sklopu provedbe aneksa B sporazuma o pitanjima sukcesije, BiH će dobiti 15 posto, što iznosi 4,243.930 KM. Za potpisnika kupoprodajnog ugovora ovlašten je veleposlanik BiH u Japanu Borislav Marić, a potpisivanje ugovora planirano je za prvu polovinu siječnja. Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) omogućava se prijam 15 kadeta - mlađih inspektora. Na ovaj način želi se omogućiti pravodobno i adekvatno postupanje u vezi sa sigurnosnim izazovima u skladu s nadležnostima SIPA-e, uključujući i migrantsku situaciju.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o izmjeni odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta “Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga BiH 2016. – 2018.”, a u cilju produljenja roka realizacije projekta do 2021. Usvojena je i odluka o izmjeni i dopuni odluke o višegodišnjem projektu “Nabava helikoptera za Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH”. Ministarstvo obrane ostvarilo je dodatne uštede u iznosu od 1,3 milijuna KM, između ostalog, smanjivanjem naknada za putne troškove, prijevoz, gorivo, nabavu materijala, iznajmljivanje imovine i opreme. Ova sredstva pridružit će se ranije osiguranim sredstvima od 6,2 milijuna maraka. Ministri su primili k znanju informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za razdoblje siječanj - listopad u kojoj se navodi da je nastavljen ekonomski rast i nakon prvog polugodišta ove godine.

Osim industrijske proizvodnje, nastavljen je trend rasta u okviru vanjskotrgovinske robne razmjene. Tako je za deset mjeseci ove godine povećanje robne razmjene iznosilo 8,1 posto, dok su izvoz i uvoz roba povećani za 8,9, odnosno 7,6 posto. Nastavljen je i trend rasta prometa u maloprodaji od oko osam posto. U ovom razdoblju došlo je do povećanja javnih prihoda od izravnih poreza za 9,2 posto, dok su neto prihodi od neizravnih poreza uvećani za 8,4 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH u listopadu 2018. godine iznosio je 437,8 tisuća i smanjen je za 8,5 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Službi za poslove sa strancima je od početka ove godine do 25. prosinca prijavljeno 23.789 nezakonitih migranata, a namjeru da zatraži azil iskazalo je 22.398 osoba, dok je njih 1358 podnijelo zahtjev za azil. Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (7764), Irana (3662), Sirije (2986), Afganistana (2778) i Iraka (2165). Ostale zastupljenije skupine migranata su iz Libije (876), Palestine (745), Alžira (465), Bangladeša (450) i Indije (410).

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o izgradnji prevoditeljskih kapaciteta u institucijama u BiH potrebnih za proces pristupanja EU.

Umrežavanje prevoditelja

Sve institucije koje se bave pitanjima europskih integracija zadužene su da surađuju s Direkcijom za europske integracije u cilju izgradnje i umrežavanja prevoditeljskih kapaciteta u institucijama u BiH. Nastavak sjednice planiran je za četvrtak, 10. siječnja, kada je, između ostalog, planirano razmatranje prijedloga godišnjeg nacionalnog programa BiH 2018. – 2019. (ANP), priopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

Za Novu godinu neradni dani 1. i 2. siječanj

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavijestilo je javnost da je Zakonom o praznicima (SFRJ), koji se primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Nova godina praznik i da se obilježava dva dana, 1. i 2. siječnja.

Neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine su utorak i srijeda, 1. i 2. siječnja 2019. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade, priopćeno je iz tog ministarstva, prenosi Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Fena)

Stanovnik BiH u prosjeku doživi 76,9 godina žene žive dulje

Do 2040. godine ljudi će najviše umirati od bolesti kardiovaskularnog sustava te plućnih i bolesti bubrega, a životni vijek bit će produljen za 4,4 godine, pokazuje znanstvena studija. U istraživanju predstavljenom u znanstvenom časopisu Lanset navedeno je da su glavni čimbenici koji određuju duljinu života povezani sa standardom, odnosno bogatstvom ili siromaštvom zemlje, piše Večernji list BiH.

Znanstvenici predviđaju produljenje prosječnog životnog vijeka za 4,4 godine za oba spola. Globalno gledajući, očekivani životni vijek za muškarce do 2040. godine bit će 74,3 godine, a za žene 79,7 godina. Do 2040., u 59 zemalja ljudi će u prosjeku doživjeti 80 godina.

Razlike FBiH i RS

Napretkom medicine u 20. stoljeću očekivano trajanje života u svijetu se znatno povećavalo, pa i u BiH, gdje je 1953. životni vijek iznosio 54,8 godina za žene, a za muškarce 52,6 godina, dok je danas u RS-u prosječan životni vijek žena 80,1 godina i muškaraca 74,4 godine, a u FBiH žene u prosjeku žive 76,7, dok muškarci žive 74,6 godina. Demografi objašnjavaju da očekivano trajanje života treba razlikovati od prosječne starosti prilikom umiranja jer ono pokazuje koliko će tek rođeno dijete živjeti. “Dulji životni vijek u RS-u (na rođenju) posljedica je veće smrtnosti dojenčadi u FBiH. Prema analizi Agencije za statistiku BiH, procijenjeni očekivani životni vijek pri rođenju za stanovništvo BiH iznosi 76,9 godina (74,4 godine za muškarce i 79,4 godine za žene). Utjecaj smrtnosti dojenčadi najbolje se očituje na životnom vijeku u Bosni i Hercegovini 1953. , koji je za žene iznosio 54,8 godina, a za muškarce 52,6 godina. U isto vrijeme smrtnost dojenčadi bila je 143 promila, dakle od 10 živorođenih, drugi rođendan nije dočekalo njih troje”, objašnjavaju. Očekivano trajanje života jedan je od najbitnijih indikatora socioekonomskih prilika na nekom prostoru.

Podaci UN-a

Prema podacima UN-a za 2017. godinu, najdulje žive stanovnici Japana. Žene u prosjeku žive 87, dok je prosječan životni vijek za muškarce 81 godina. U isto vrijeme, u većini afričkih podsaharskih zemalja prosječan životni vijek ne prelazi 53 godine. Od zemalja u regiji najdulji životni vijek je u Hrvatskoj, 81,3 godine za žene, 74,9 godina za muškarce. U Srbiji žene u prosjeku žive 78, a muškarci 72 godine. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ranije je priopćila da su žene najdugovječnije u Japanu, 86,8 godina, a muškarci u Švicarskoj, 81,3 godine. Prema procjenama Populacijskog odjela UN-a, smatra se da je sredinom 2017. broj stanovnika našeg planeta iznosio oko 7,55 mlrd., od čega je gotovo 60% u Aziji, 17% u Africi, 10% u Europi, a ostatak se odnosi na druge kontinente. U prosjeku, svjetsko stanovništvo mjesečno se uveća za oko dvije bh. populacije.

13-godišnjak iz Jablanice dobitnik svjetske nagrade UNESCO-a

Trinaestogodišnjak iz Jablanice Denis Avdić napisao je esej i uradio rad na temu "Neka prevlada mir“, u povodu Međunarodnog dana mira, i na međunarodnom natjecanju u Japanu, podržanom od strane UNESCO-a, u konkurenciji 6.000 radova iz 79 zemalja svijeta ocjenom 61 međunarodnog suca ostvario pobjedu u svojoj starosnoj kategoriji.

Međunarodna organizacija pod čijim okriljem je takmičenje organizirano, „Peace Poles International“ ima svoje ogranke po cijelom svijetu, a jedan od projekata im je i "Mirovni stub“, koji šalju onima koji daju svoj doprinos u očuvanju mira i širenju ideja o miru. Do sada su stupove poslali i postavili u 180 zemalja, a u Jablanicu i Bosnu i Hercegovinu će doći zahvaljujući Denisovom radu, objavljeno je na službenoj stranici Općine Jablanica.

U povodu velikog međunarodnog uspjeha, načelnik općine Jablanica danas će prirediti prijem za mladog Jablaničanina.

Izvor: Pogled.ba

Posljednje objavljeno

Iz stoca