Nardum d.o.o. traži više radnika u turizmu i ugostiteljstvu

Gospodarsko društvo za turizam i ugostiteljstvo Nardum d.o.o. Arbanija (Otok Čiovo), Trogir, RH, zbog povećanja obujma posla raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

Kuhar m/ž – jedan izvršitelj.

Uvjeti:

SSS ili KV

Najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Sklonost timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka

Pomoćni radnik u kuhinji  m/ž – više izvršitelja

Uvjeti:

SSS 

Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim poslovima

Sklonost timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka

Konobar  m/ž– više izvršitelja.

Uvjeti:

SSS ili KV

Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim poslovima

Komunikativnost, odgovornost i sklonost timskom radu

Poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika

Pizza majstor m/ž – jedan izvršitelj

Uvjeti:

SSS 

Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim poslovima

Sklonost timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka

Recepcionar m/ž- jedan izvršitelj

Uvjeti:

SSS 

Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim poslovima

Poznavanje najmanje dva strana jezika

Poznavanje rada na računalu

Komunikativnost, odgovornost i sklonost timskom radu

Sobarica- više izvršiteljica

Uvjeti:

SSS ili KV

Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Komunikativnost, odgovornost i sklonost timskom radu

Uz prijavu za natječaj potrebno je dostaviti sljedeće:

Dokaz o stručnoj spremi

Životopis

Eventualno mišljenje prethodnog poslodavca

Prednost prilikom zapošljavanja imaju osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo.

Zainteresirani svoje prijave sa traženim dokumentima trebaju dostaviti na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

ili putem pošte na: NARDUM d.o.o.

Cesta domovinske zahvalnosti br. 78

Čiovo - Arbanija

21 224 Slatine 

Republika Hrvatska

Natječaj ostaje otvoren do 01.05.2018.g. 

Ako ste platili 5000 KM kamate na stambeni kredit, možete dobiti 500 KM povrata poreza

Rok za godišnje prijave poreza na dohodak u FBiH istječe za četiri dana, odnosno 31. ožujka. Iako mogućnost povrata poreza u ovom bh. entitetu postoji već godinama, veliki broj stanovnika ne zna za tu mogućnost, kao ni za moguće kazne, piše Večernji list BiH.

Iznos povrata poreza ovisi o primanjima onoga tko podnosi prijavu. Može se raditi i o više stotina KM. Primjerice, ako je osoba platila 5000 maraka kamate na stambeni kredit, može podnijeti zahtjev da joj se vrati 500 maraka.

Obvezne prijave

Kako stoji na službenoj stranici Porezne uprave FBiH, godišnju prijavu poreza na dohodak obvezno podnosi fizička osoba - rezident FBiH (za dohodak ostvaren u Federaciji i izvan nje) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriju Federacije) ako je ostvario dohodak iz dva ili više izvora u poreznom razdoblju; dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca; dohodak izravno iz inozemstva; dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, prometne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, te dohodak po osnovi nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

U istoj informaciji dalje se navodi kako pravo na povrat poreza stanovništvo BiH ima po više osnova, a najčešći su upiti po osnovi troškova zdravstvenih usluga i plaćenih kamata na stambeni kredit.

Kazne za nepodnošenje

- Za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi troškova zdravstvenih usluga osoba je dužna u Poreznu upravu dostaviti originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove obitelji, potvrdu o participaciji, potvrdu o plaćanju troškova, presliku recepta za lijekove registrirane na području FBiH, račune ljekarni kao dokaz da je lijek plaćen, dokaz o stupnju invalidnosti prilikom nabave ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže obitelji koje porezni obveznik uzdržava) te izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija. Kada je riječ o povratu poreza na osnovi plaćenih kamata na stambeni kredit, porezni obveznici - rezidenti FBiH, uz obrazac GPD-1051, prilažu presliku ugovora o stambenom kreditu, originalnu potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezno razdoblje za koje se podnosi porezna prijava.

Potvrda ili listing treba sadržavati i broj ugovora o stambenom kreditu, dokaz da obveznik i njegov bračni partner ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje - potvrdu od nadležnog suda i/ili općine, presliku ugovora o kupoprodaji ili gradnji stambene jedinice kao dokaz da su sredstvima odobrenoga stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu, odnosno sklopili ugovor o kupnji ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili parcelu i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.); odnosno preslike računa o kupnji parcele i/ili materijala za gradnju stambene jedinice (u slučaju individualne izgradnje) s dokazima o izvršenom plaćanju istih.

Uz navedeno, potrebna je i potpisana izjava poreznog obveznika da on i članovi uže obitelji koji s njim rješavaju svoje stambeno pitanje nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina za stanovanje i da ovim kreditom prvi put rješavaju stambeno pitanje. Izjava se može preuzeti u nadležnoj poreznoj ispostavi te dokaz da su sredstvima odobrenoga stambenog kredita nabavili ili namjeravaju nabaviti odnosno izgraditi stambeni objekt kojim prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. Za nepodnošenje godišnje prijave poreza na dohodak u propisanom roku propisana je novčana kazna u iznosu od 2000 do 20.000 KM.

Večernji list

Radnik iz BiH mjesecima bez plaće u Austriji: "Što hoćeš? Imaš hranu i cigarete"

Radnički minibus, nešto alata i garaža, to je bio sav inventar mini građevinske tvrtke u austrijskoj pokrajini Štajerskoj.

Broj zaposlenih varirao je od dvojice do šest radnika, a vlasnik je upravljao tvrtkom na čudan način.

"Po vlastitom nahođenju je plaćao radnike, nije bilo nikakve radne evidencije, sve se svodilo na usmeni dogovor", rekao je Gerhard Klinger, šef inspekcije rada u Štajerskoj, prenosi Radiosatrajevo.ba.

Najveća žrtva nepodnošljivih radnih uvjeta postao je 25-godišnji državljanin BiH. Radnik iz BiH je radio danonoćno, ali više mjeseci nije primio plaću.

Tek nakon dugog moljakanja, vlasnik je pristao isplatiti naknadu državljanina BiH. No, državljanin BiH je odmah morao dio isplaćenog novca vratiti gazdi kao "pozajmicu" kako ovaj ne bi zatvorio tvrtku!

Pored rada na gradilištu, 25-godišnjak je morao održavati kuću i vrt svog poslodavca. Za ovu uslugu, zaposlenik je nagrađen smještajem u sobi bez stola i ormara, tek s krevetom. Sve je trpio jer je vlasnik za njega zatražio austrijsku radnu dozvolu.

Kada je upitao za plaću, gazda mu je odgovorio: "Što hoćeš? Imaš hranu i cigarete od mene!"

Austrijski robovlasnik je izveden pred radni sud, ali je u međuvremenu njegova tvrtka bankrotirala. Ipak, radnik iz BiH dobio je 10.000 eura iz Fonda za potraživanje propalih austrijskih tvrtki.

Večernji list

Postoji mogućnost početka privatizacije HT Mostara i BH Telecoma

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH navela je u Programu ekonomskih reformi za 2018.-2020. godine kako postoji mogućnost početka privatizacije i restrukturiranja dijela javnih poduzeća BH Telekom d.d. Sarajevo i HT Telekom d.d. Mostar čija se prodaja spominje kao dio provođenja dijela usvojene Reformske agende.

Još uvijek nije poznato kako je moguće da svi organi čak i u službenim dokumentima otvoreno spominju moguću privatizaciju BH Telecoma i HT Mostara dok na drugoj strani Vlada Federacije BiH ne priznaje tako nešto, piše Klix.ba.

"Postoji mogućnost početka privatizacije i restrukturiranja dijela kompanija BH Telekom d.d. Sarajevo i HT Telekom d.d. Mostar, čija se prodaja spominje kao dio provođenja dijela usvojene reformske agende. Moguće je očekivati nastavak privatizacije manjinskog udjela državnog kapitala u tvrtkama iz prethodne godine u kojoj su najzanimljivije svakako Sarajevo osiguranje d.d., Energoinvest d.d. Sarajevo i Aluminij d.d. Mostar te prodaja dijela kapitala u državnom vlasništvu rudnika željeza Ljubija", piše u Programu ekonomskih reformi za 2018.-2020. godine, a koji je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, a koja je uspostavljena kao stalno tijelo Vijeća ministara BiH.

Slijedeći "Smjernice za programe ekonomskih reformi", nadležne institucije u BiH pripremile su Program ekonomskih reformi za 2018.-2020. godine (ERP). Ovogodišnji program je četvrti po redu koji se dostavlja Europskoj komisiji.

Program ekonomskih reformi sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere te sveobuhvatan program strukturalnih reformi u cilju poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje. Program ekonomskih reformi 2018.-2020. godine izrađen je prema Smjernicama za izradu programa ekonomskih reformi, koje je dostavila Europska komisija radi lakše usporedivosti s drugim zemljama.

"Temeljem iskustva od prethodnih godina, Direkcija za ekonomsko planiranje je nastojala ojačati koordinacijsku ulogu u smislu proširenja opsega koordinacije pri izradi Programa ekonomskih reformi. Direkcija za ekonomsko planiranje u suradnji s koordinatorima za izradu Programa ekonomskih reformi, koje su imenovale vlade entiteta, je napravila Plan aktivnosti na izradi ERP-a za 2018.-2020. godine koji predstavlja poboljšanu verziju plana aktivnosti od prethodnih godina. Vijeće ministara BiH je na 119. sjednici održanoj 31. listopada 2017. godine razmotrilo i usvojilo Informaciju o aktivnostima na izradi ERP-a za 2018.-2020. godine i Plan aktivnosti koji je predložila Direkcija za ekonomsko planiranje", piše u dokumentu.

Entitetski koordinatori su dostavili Direkciji za ekonomsko planiranje priloge za Programe ekonomskih reformi ERP za 2018-2020. godine koji su usvojeni na entitetskim vladama. DEP je, tijekom cijelog procesa i prije usvajanja dokumenata na nižim razinama koordinirao proces kako bi doprinosi u fazi pisanja prvih nacrta bili usklađeni sa Smjernicama Europske komisije.

Konačno, Program ekonomskih reformi BiH za 2018-2020. godine je usvojilo Vijeće ministara BiH na 131. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, uz prihvaćene prijedloge i sugestije predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i zamjenika predsjedatelja.

U programu je između ostalog navedeno da bi se strane direktne investicije u 2018. godini mogle kretati oko 1,9 posto BDP-a i da bi moglo doći do početka izgradnje od tvrtke Comsar energy (više puta najavljivana izgradnja TE Ugljevik 337 te HE Ulog i HE Mrsovo).

"Ako bi došlo do porasta cijena el. energije na tržištu moguć je početak realizacije više projekata iz oblasti elektroenergetike koji su ranije odgođeni, TE Ugljevik 3 (ukupne vrijednosti više od milijardu KM) te HE Ulog i HE Mrsovo", piše u informaciji.

Raspoložive projekcije MMF-a o kretanju cijena energenata u razdoblju 2019.-2020. godine ukazuju na stabilizaciju cijena sirove nafte. Očekivani rast cijena sirove nafte u promatranom razdoblju je 3-3,5 posto. Pored toga, cijena hrane također ne bi trebala imati značajnih oscilacija, što bi ukupno utjecalo na stabilnu cijena kako u EU tako i u BiH.

Osnovni scenarij u domenu cijena ne predviđa velike promjene cijena električne energije, komunikacija i drugih komunalija tijekom 2019. i 2020. godine pa se može očekivati da inflacija u BiH bude 1,4-1,5 posto.

Večernji list

U Ljubinju i Bileći pronađeno 12 Sirijaca i Pakistanaca

Policijska stanica Bileća i Policijska stanica Ljubinje su pronašli i predali Graničnoj policiji BiH po šest osoba, državljana Sirije i Pakistana.

Za sve osobe postoji osnovana sumnja da su došla iz susjedne države i da su počinila prekršaj po članu 16. stav a. Zakona o strancima BiH.

Posljednje objavljeno

Iz stoca