Rujan 23, 2023

ZZO HNŽ započinje redovitu distribuciju premije osiguranja za 2022. godinu

U srijedu, 01.12.2021.godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko- neretvanske županije započinje  redovitu distribuciju premije osiguranja za 2022. godinu koja će trajati do 01.03.2022.godine.

Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge.

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite. Također, osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite oslobođeni su i dragovoljni darivatelji krvi koji su krv darivali deset i više puta s tim da su u prethodnoj godini krv darivali najmanje jednom, a dragovoljni darivatelji krvi  s pedeset i više darivanja su trajno oslobođeni plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja.

Po isteku redovite distribucije, premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Djeca koja u 2022. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

Poradi situacije prouzrokovane koronavirusom, osiguranicima preporučujemo da po izvršenoj uplati Premije za 2022.godinu uplatnicu i popis osoba za koje je izvršena uplata dostave nadležnom područnom uredu poštujući preventivne mjere. Po dostavljanju dokaza o izvršenoj uplati Premije za 2022.godinu (uplatnice), ista će biti evidentirana u bazu podataka Zavoda,te će biti vidljiva u ugovornim zdravstvenim  ustanovama.

Osiguranici uplaćene premije osiguranja za 2022.godinu mogu evidentirati i putem web stranice Zavoda na način da po izvršenoj uplati premije za 2022.godinu podnesu elektronski Zahtjev za evidentiranje uplaćenih premija za sebe i osobe za koje je izvršena uplata. Uz elektronski zahtjev potrebno je dostaviti  dokaz o izvršenoj uplati i popis osoba za koje je izvršena uplata (ime, prezime i matični broj). Uplaćene premije za koje je poslat elektronski zahtjev za evidentiranje biti će evidentirane u informacijski sustav najkasnije u roku od 3 radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj osobni e mail.

Elektronski Zahtjev za evidentiranje biti će dostupan na web stranici Zavoda (www.zzo.ba ) s početkom distribucije premije osiguranja (01.12.2021.godine).

Također, obveznicima uplate doprinosa (poslodavcima) Zavod će osigurati mogućnost da dostave popis svojih zaposlenika (Ime i prezime, JMB) i uplatnicu(e), nadležnom Područnom uredu, koji će poduzeti sve potrebite radnje, kako bi se aktivnosti iz nadležnosti istog, na vrijeme i kvalitetno okončale.

Uplata premije osiguranja za 2022. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na  depozitni račun ZZO HNŽ broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Distribucija premije osiguranja vršit će se na 15 punktova na području Hercegovačko – neretvanske županije.