Prosinac 09, 2023

Zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u Federaciji BiH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji, te je omogućeno da stupi na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Zakonom se se zabranjuje izgradnja malih hidroelektrana instalirane snage do i uključivo 10 MW.

Novim stavom u članu 78. precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacijskim vodovodima.

Također, obrazloženo je i zašto se išlo na rješenje da je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekat instalirane snage do i uključivo 10 MW. Razlika između hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instaliranoj snazi.

Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male hidroelektrane razlikuje se od zemlje do zemlje. U Europi se sve više prihvaća kapacitet od 10 MW instalirane snage kao gornja granica koju je podržalo Europsko udruženje malih hidroelektrana (ESHA), te Europska komisija. / Fena

Stolac.co - Video galerija