Svibanj 26, 2024

Za infrastrukturne projekte općinama i gradovima u FBiH novac od Svjetske banke

Općine i gradovi koji budu uredno ispunjavali utvrđene kriterije iz programa modernizacije sektora pružanja usluga vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda moći će računati i na dobivanje povoljnih financijskih sredstva od Svjetske banke, Ureda UNDP-ja u BiH.

Šef Ureda Svjetske banke u BiH Christopher Sheldon izvijestio je predstavnike Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da je Odbor Svjetske banke odobrio program modernizacije sektora pružanja usluga vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda te istaknuo potrebu da se što prije usvoji metodologija o utvrđivanju najniže osnovne cijene vodnih usluga jer će se u ovom programu podržavati općine koje usvoje ovu metodologiju i pokažu spremnost razvijati vodnu infrastrukturu na održiv način, piše Večernji list BiH. Znači, one općine i gradovi koji budu bolje provodili modernizaciju pružanja usluga vodoopskrbe i saniranja otpadnih voda imat će novčanu potporu.

Spomenuti projekt, kako je službeno rečeno iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, provodit će se u oba entiteta, a sastoji se od triju glavnih komponenata koje odgovaraju reformskim odredbama definiranima u zajedničkoj viziji za reformski sektor, koje su potrebne za unaprjeđenje usluga vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama u BiH za razdoblje od 2021. do 2028. Provedbom projekta podržat će se tekući procesi koje vodi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za uspostavljanje jedinstvenog okvira određivanja tarifa i regulatorne funkcije. Projekt će također potaknuti uključivanje u obliku financiranja i pružanja tehničke pomoći drugih međunarodnih financijskih institucija i bilateralnih partnera u cilju provedbe strateške zajedničke vizije tijela vlasti i donatora za reformu ovog sektora u BiH. Spomenimo da će u iduće dvije godine svi gospodarski i industrijski subjekti na prostoru FBiH koji već ispuštaju tehnološke otpadne vode u okoliš, a koje ne zadovoljavaju granične vrijednosti emisije supstancija i parametara kvalitete za tehnološke otpadne vode koje vrijede u zemljama članicama EU-a morati imati pročistače, kolektore. Vlada Federacije BiH donijela je odluku da je krajnji rok za primjenu ovih mjera 19. prosinca 2023.

Tvrtke i tvornice su do tog roka obvezne izraditi detaljan dinamički plan koji sadrži popis aktivnosti i mjera s financijskom procjenom za ulaganje (za svaku iduću godinu razrađeno po godinama) i smanjenje emisije otpadnih voda u okoliš s predviđenim završetkom aktivnosti. U planu odlaganja tehnoloških otpadnih voda koji je donijela federalna Vlada se, između ostaloga, navodi kako će se “najkasnije 12 godina nakon što BiH postane članica EU-a sve komunalne otpadne vode morati pročistiti prije ispuštanja u osjetljiva područja. Također bi se u roku od pet do deset godina morala utvrditi jedinstvena cijena vode. Naime, Vlada i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva konačno su utvrdili metodologiju o utvrđivanju najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji BiH. Po novim pravilima koja tek trebaju stupiti na snagu, najniža cijena vode koju će kućanstva platiti bit će određena s četiri posto ukupnog prihoda građana u prethodnoj godini iskazanog na razini prosječne obitelji. Po novom prijedlogu, jedinice lokalne samouprave trebale bi formirati proračun visine priuštivosti cijene vode na godišnjoj osnovi, a prve podatke objaviti u roku od godinu dana od stupanja na snagu ove uredbe. Za socijalno ugrožene kategorije stanovništva općine i gradovi isplaćivali bi subvencije.