Travanj 14, 2024

Vlada HNŽ - Stocu i Jablanici novac za prijevoz učenika

Na današnjoj, 172. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je razmotrila i usvojila Program utroška sredstva za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenih Proračunom HNŽ za 2022. godinu s pozicije „Namjenska sredstva vodnih naknada“ u iznosu od 7.368.199,52 KM.

Sredstva će biti utrošena za sufinanciranje izgradnje i održavanja vodnih infrastrukturnih objekata u jedinicama lokalne samouprave HNŽ. Vlada je usvojila i Program utroška sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu u iznosu od 2.500.000,00 KM. Svrha Programa je oživjeti i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području HNŽ kroz različite vrste potpora kako bi se poljoprivredna proizvodnja učinila što konkurentnijom na tržištu. Cilj donošenja Programa je podizanje razine proizvodnje na razinu samoodrživosti, povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje, zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima i razvoj poljoprivrede koja je od značaja za turizmu i ekologiju. Razmotrena je i usvojena Odluka kojom se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobrava 94.802,05 KM za nabavu potrebne opreme Upravi za šume. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, usvojena je Odluka o utvrđivanju visine uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje korisnika prava iz socijalne skrbi, djece od rođenja do polaska u osnovnu školu, trudnica i osoba nakon navršenih 65 godina, te osoba sa smetnjama u tjelesnom ili psihičkom razvoju za koje je izvršena kategorizacija, koje nisu zdravstveno osigurane po drugom temelju, te postupku priznavanja statusa osigurane osobe. Usvojena je i Odluka o odobravanju i načinu utroška 110.000,00 KM za financiranje DDD mjera.

Također, izdvojeno je po 50.000,00 KM za potporu Sigurnoj kući u Mostaru, Projekt zaštite obitelji-Caritas i Dobrovoljno društvo „Merhamet“ Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirivanje troškova pokopa u iznosu od 60.000,00 KM. Usvojena je i Odluka o odobravanju i utrošku novčanih sredstava za sufinanciranje jačanja rada higijensko-epidemioloških službi domova zdravlja kojom su osigurana sredstva u iznosu od 50.000,00 KM. Nastavljajući provedbu preventivnih programa u zdravstvu, Vlada je danas razmotrila Informaciju Ministarstva zdravstva, rada i socijale skrbi vezanu za provedbu Programa prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti.

Iznova je istaknuta opredijeljenost Vlade i Ministarstva da ovakvim i sličnim programima omoguće sustav zdravstva koji će se temeljiti na ranom otkrivanju bolesti i pravovremenom liječenju čime se spašavaju životi i uvelike doprinosi smanjenju troškova liječenja, kako bi se ta sredstva mogla usmjeriti na daljnje preventivne programe i proširenje prava osiguranika. Nastavljajući daljnje materijalno-tehničko opremanje policije, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2022. godinu s pozicije „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u iznosu od 450.000,00 KM od čega će se najznačajniji dio sredstava izdvojiti za izgradnju prostorija u PU Čapljina namijenjenih za izdavanje osobnih dokumenata, a preostali dio za infrastrukturne radove na objektima MUP-a u Mostaru i Konjicu.

Također, usvojen je Program kojim se omogućava nabava policijskih odora u iznosu od 517.400,00 KM, nabava uređaja za nadzor i kontrolu vozila u prometu i druge potrebne opreme u iznosu 395.500,00 KM, te nabava policijskih vozila u iznosu od 200.000,00 KM. Vlada je usvojila Izvješće o radu za proteklu i Program rada Agencije za privatizaciju u HNŽ za 2022. godinu, te dala suglasnost na Financijski plan u iznosu od 842.624,00 KM. Program predstavlja sustavan prikaz instrumenata i mjera kojim će se nastaviti započete aktivnosti s ciljem postizanja djelotvorne i racionalne provedbe iz djelokruga ovlasti Agencije.

Također, Programom se planiraju aktivnosti vezane za privatizaciju preostalog državnog kapitala i državne imovine na prostoru HNŽ kroz postupak velike i male privatizacije. Vlada je usvojila Odluku kojom je izdvojeno 120.000,00 KM za prijevoz učenika osnovnih škola iz Stoca i Jablanice.

Dana je suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za raspisivanje dva javna poziva: za predlaganje projekata iz područja kulture i projekata iz područja športa radi sufinanciranja iz sredstava utvrđenih Proračunom za 2022. godinu. Na prijedlog Uprave za prognanike i izbjeglice, Vlada je odobrila utrošak sredstava u ukupnom iznosu od 410.000,00 KM za potporu raseljenim osobama i povratnicima, zaštitu raseljenih osoba i povratnika i potporu održivom povratku. Usvojena je i Odluka o plaćanju troškova održavanja 4 kolektivna centra u HNŽ u iznosu od 31.800,00 KM, Odluka o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba i povratnika i Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova pokopa raseljenih osoba i povratnika za 2022. godinu.

Razmotrene su i prihvaćene informacije Ministarstva gospodarstva o realiziranju elektroenergetske bilance i prometa naftnih derivata za 2021. godinu, te Plan proizvodnje i potrošnje električne energije i Plan prometa naftnih derivata za 2022. godinu, kao i Izvješće o realiziranju Godišnjeg plana provedbe Programa razvitka malog gospodarstva za 2021. godinu. 

Stolac.co - Video galerija