Travanj 16, 2024

Vlada HNŽ: Koncesije za 3 fotonaponske elektrane na području Stoca; 1,5 milijuna KM za prijevoz učenika

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na današnjoj sjednici razmotrila i usvojila prijedloge Izvješća o radu Vlade i Izvješća o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i županijskog javnog pravobraniteljstva za 2021. godinu, koji će biti upućeni u daljnji skupštinski postupak.

U opsežnom dokumentu Izvješća o radu Vlade istaknuto je kako je Vlada u protekloj godini, unatoč teškoćama zbog pandemije COVID-19, nastavila provoditi aktivnosti i projekte u svim područjima djelovanja – gospodarstvu, poljoprivredi, turizmu, prosvjeti, kulturi, športu, skrbi za socijalne kategorije, braniteljskoj populaciji i brojnim drugima.

Također, Vlada je prihvatila Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ i Izvješće o izvršenju „Tekuće pričuve“ za proteklu godinu.

Usvojen je i Nacrt Programa rada Vlade za 2022. godinu koji predstavlja sustavan i metodičan prikaz instrumenata i mjera kojim će se nastaviti započete aktivnosti iz prethodnih godina, s ciljem postizanja pravne sigurnosti, gospodarskog rasta i društvene solidarnosti.

Vlada je započela raspravu o Prednacrtu Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ „Park prirode Hutovo blato“, o čemu će se rasprava nastaviti na sljedećoj sjednici.

Vlada je usvojila prijedloge Zakona o termoenergetskoj i Zakona o elektroenergetskoj inspekciji i uputila ih u daljnji skupštinski postupak.

Usvojena je Informacija Ministarstva unutarnjih poslova o potrebi ustrojavanja Policijske postaje Ravno i policijske ispostave Ivanica s ciljem osiguranja povoljnog stanja sigurnosti i dobrobiti građana. Istaknuto je kako sadašnjim ustrojem policije nisu zadovoljni predstavnici lokalnih vlasti kao i građani jer je Ravno jedina općina u FBiH koja nema status policijske postaje. Također, naglašen je poseban zemljopisni položaj Ravnog jer graniči s Republikom Hrvatskom, a jedan dio općine je i minski zagađen.

Iz resora Ministarstva unutarnjih poslova usvojena je i Inicijativa za korištenje objekta na raskrižju ulica Hrvatskih branitelja i Onešćukova u blizini Starog mosta i Franjevačke crkve u Mostaru gdje tijekom cijele godine, a osobito ljetnih mjeseci, boravi veći broj turista. Budući da analize pokazuju kako na tom području, u vrijeme turističke sezone, dolazi do povećanog broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa, te kaznenih djela krađa i razbojništva, jedan broj policijskih službenika premjestit će se u navedeni objekt kako bi bili što prisutniji i smanjili broj prekršajnih i kaznenih djela.
Za provedbu prethodnih dviju odluka zadužen je MUP HNŽ.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području Mostara, Stoca i Čitluka. Na području Mostara donesene su odluke o dodjeli koncesije za 3 fotonaponske elektrane Građevinar, te 12 fotonaponskih elektrana Mandino u Kruševu. Na području Stoca donesene su odluke o dodjeli koncesije za fotonaponske elektrane MAC ECO OIL, ANAREA i ECO-ENERGY, a na području Čitluka o dodjeli koncesije za 3 fotonaponske elektrane Plavo sunce.

Nastavljajući potporu jedinicama lokalne samouprave Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku kojom za prijevoz učenika u osnovnim školama u gradovima i općinama HNŽ, osigurava 1.500.000,00 KM. Sredstva će biti doznačena općinama i gradovima u HNŽ.

Razmotreno je i prihvaćeno Izvješće o radu Inspektorata Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za 2021. godinu i Izvješće o utrošku sredstava Ministarstva gospodarstva s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“.

Stolac.co - Video galerija