Prosinac 04, 2023

Vlada FBiH izdvojila 60 milijuna KM za 24.766 obrta i samostalnih djelatnosti

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Odlukom se utvrđuje lista korisnika financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima za razdoblje od 01.08.2020. godine do 31.07.2021. godine i iznosom dodjeljenih sredstava po Uredbi o mjerama financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Ukupna sredstva za realizaciju ove odluke utvrđena su u proračunu FBiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 59.999.335,49 KM i dodjeljuju se za 24.766 korisnika. Jedinična vrijednost koeficijenta u skladu s Uredbom iznosi 859,88 KM.

Transfer sredstava financijske pomoći na transakcijske račune korisnika će izvršiti Federalno ministarstvo financija u suradnji s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta na osnovu ove odluke. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti i obveza u skladu s Uredbom.

Razlozi donošenja ove odluke je realizacija Uredbe, koja za cilj ima ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica za obrte i ostale samostalne djelatnosti u okolnostima pandemije COVID-19, opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima.

Ova uredba je rezultat nastojanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nastavak iznalaženja mjera pomoći privredi, uslijed poteškoća u poslovanju subjekata male privrede.

Cilj dodjele ove financijske pomoći je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti  u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Pravo na dodjelu financijske pomoći po ovoj uredbi ostvarili su svi obrti i ostale samostalne djelatnosti, koje uredno izmiruju svoje obveze, a na osnovu službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH, kao i Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Ovakav vid dodjele pomoći elektronskim putem, bez dostavljanja bilo kakvih dokumenata, a na osnovu službenih evidencija, proveden je prvi put u Federaciji BiH uspješno, uz veoma pozitivne reakcije javnosti, te od strane subjekata male privrede kojima je pomoć namijenjena.

Ovom uredbom podržano je ukupno 44.056 radnih mjesta u Federaciji BiH. Ključ za raspodjelu sredstava je posječan broj radnika u razdoblju od 12 mjeseci, a maksimalan iznos pomoći po jednom subjektu je 30.000 KM. Isplata sredstava će biti obavljena u siječnju 2022. godine.

Financijska pomoć namjenjena je za refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlenike odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike.

Uredba je omogućila samostalnim djelatnostima koje uredno izmiruju svoje obveze i koji su očuvali zaposlene da postanu korisnici financijske pomoći, bez bilo kakve procedure apliciranja i prikupljanja dokumentacije, što je svojevrsna novina i značajno olakšanje svim korisnicima.

Lista korisnika financijske pomoći bit će dostupna putem linka koji će biti  objavljen na internet stranicama Vlade FBiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Stolac.co - Video galerija