Prosinac 09, 2023

VIDEO: Prof.dr.sc. Nikola Papac: Ljudi koji novac zarade vani kupuju nekretnine u BiH

Stambeni krediti zauzimaju samo 20 posto udjela u ukupnom zaduženju bh. građana. Malo je onih koji mogu uzeti ove kredite, iako je kamata pala na čak 2 posto.

Tko onda kupuje stanove u BiH i kako?

Više u prilogu.

Stolac.co - Video galerija