Srpanj 25, 2024

UNESCO reagirao na gradnju u blizini nekropole Radimlja

Radimlja, Stećci

UNESCO Centar za svjetsku baštinu uputio je, nakon saznanja o aktivnostima na zaštićenom području svjetske baštine na teritoriji BiH, dopis tražeći informacije o potencijalnom utjecaju koji bi novoizgrađeni objekti u blizini nekropole Radimlja i Mosta u Mostaru mogli imati na ove lokalitete svjetske baštine. Dopis Centra za svjetsku baštinu je dostavljen nadležnom Zavodu za zaštitu spomenika Federacije BiH.

Iz Zavoda za zaštitu spomenika je Feni odgovoreno da su u dopisu Centra za svjetsku baštinu, postupajući u skladu sa Operativnim smjernicama za implementaciju Konvencije o svjetskoj baštini, traženi komentari nadležnih tijela u vezi izgradnje platforme za skokove u blizini Starog mosta u Mostaru i izgradnji komercijalnog kompleksa unutar zaštitnog pojasa nekropole Radimlja.

Centar za svjetsku baštinu napominje da je u skladu s Operativnim smjernicama potrebno izvršiti Procjenu utjecaja na okoliš, Procjenu utjecaja na baštinu i/ili Stratešku procjenu na okoliš prije bilo kakvih građevinskih zahvata unutar i u okolini lokaliteta svjetske baštine u cilju identifikacije potencijalnih utjecaja na izvanrednu univerzalnu vrijednost dobra.

Direktor Zavoda za zaštitu spomenika Ante Vujnović podvukao je da u oba slučaja Zavod za zaštitu spomenika, kao nadležna služba zaštite u Federaciji BiH, nije bila upoznata s intervencijama prema zakonom predviđenim procedurama, te je po saznanjima sa terena uputila zahtjev Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za nadležno postupanje.

On ističe da se intervencije unutar i u okolini lokaliteta svjetske baštine koje imaju ili mogu imati utjecaj na izvanrednu univerzalnu vrijednost dobra ne smiju činiti.

- Izuzetno, prateći predviđenu proceduru uz pozitivne rezultate utjecaja na okoliš i baštinu i sa dobivenim odobrenjima i suglasnostima nadležnih službi, moguće su intervencije ograničenog obima. Kako ništa od toga nije bilo učinjeno, a s obzirom da izuzev administrativnog, nema drugi zakonski alat za djelovanje u ovakvim slučajevima, Zavod za zaštitu spomenika se nada i očekuje uklanjanje građevinskih intervencija oko kojih je Centar za svjetsku baštinu iskazao zabrinutost - naveo je direktor Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Ante Vujnović u izjavi za Fenu.

Ističe da Zavod za zaštitu spomenika priprema sveobuhvatan izvještaj u koji će uključiti sva saznanja, korespondenciju i komentare nadležnih službi svih nivoa vlasti koji će biti upućen putem Ministarstva civilnih poslova BiH Centru za svjetsku baštinu.

Šef Ureda UNESCO-a u BiH Siniša Šešum također je potvrdio Feni da je Centar za svjetsku baštinu UNESCO-a 6. rujna, u skladu s članom 174. Operativnih smjernica za implementaciju Konvencije iz 1972. godine, uputio pismo nadležnim institucijama BiH, tražeći dodatna pojašnjenja vezano za intervencije u prostoru koje potencijalno mogu utjecati na lokalitet svjetske baštine područje Staroga grada oko Staroga mosta u Mostaru, kao i na lokalitet nekropole Radimlja Stolac, upisane na listu Svjetske baštine UNESCO-a, kao jedan od dvadeset i osam elemenata zajedničke nominacije "Stećci - srednjovjekovni nadgrobni spomenici".

- U konkretnom slučaju radi se o skakaonici izgrađenoj u glavnoj zoni 'Područja Staroga grada oko Staroga mosta u Mostaru“, kao i o komercijalnom objektu unutar zaštitne (buffer) zone nekropole Radimlja Stolac. Pošto je ovaj slučaj u tijeku, u ovome trenutku ne možemo dati dodatna pojašnjenja. U svakom slučaju sada sve ovisi od toga što će od strane Bosne i Hercegovine biti dostavljeno Centru za svjetsku baštinu UNESCO-a i kako će savjetodavna tijela procijeniti dostavljenu dokumentaciju i situaciju na terenu - podvukao je Šešum.

Područje Starog grada oko Starog mosta u Mostaru proglašen je lokalitetom svjetske baštine na 29. zasjedanju Odbora za svjetsku baštinu u Durbanu, Južna Afrika, 2005. godine.

Lokaliteti stećaka proglašeni su Svjetskom baštinom UNESCO-a na sjednici komiteta UNESCO-a 2016. u Istanbulu u Turskoj pod nazivom "Stećci - srednjovjekovni nadgrobni spomenici (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija)“. Nekropola stećaka Radimlja je jedan od uvrštenih lokaliteta. Po brojnosti primjeraka, raznovrsnosti i zastupljenosti svih osnovnih oblika, relativno visokoj umjetničkoj kvaliteti izrade, bogatstvu plastičnih dekoracija, reljefnih predstava i natpisa koji spominju poznate povijesne ličnosti, kao i svom neobičnom smještaju i dostupnosti, ova nekropola spada u najvrjednije spomenike srednjovjekovnog perioda u BiH.

U zaštitnom pojasu su definirane mjere zaštite i jedna od njih kaže da nije dozvolјena nova izgradnja koja može negativno utjecati na integritet nacionalnog spomenika niti izvođenje radova koji bi mogli utjecati na izmjenu područja i promjenu krajolika.