Travanj 21, 2024

Umirovljenici u FBiH će dobiti novčanu podršku zbog posljedica koronavirusa

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru donijela Uredbu o novčanom iznosu mirovine kao podršku umirovljenicima u Federaciji BiH.

Ovom uredbom, koju je predložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uređuje se isplata novčanog iznosa mirovine za 12/2021. godine korisnicima mirovina Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Iznos na mirovinu se isplaćuje u svrhu poboljšanja materijalnog položaja korisnika, a radi dodatnih troškova zdravstvene zaštite koji su nastali kao posljedica pandemije koronavirusa. Ukupna sredstva za provođenje ove uredbe osigurana su u Budžetu FBiH za 2021. godinu.

Novčani iznos od 50 KM isplaćuje se korisnicima mirovina koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Korisnicima prava na djeljivu obiteljsku mirovinu pripada isplata djeljivog novčanog iznosa.

Novčani iznos isplatit će se 5.1.2022. godine, a u skladu sa odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju sastavni je dio mirovine za mjesec 12/2021. godine.

Stolac.co - Video galerija