Travanj 14, 2024

U Ravnom se gradi kombinirani solarni i vjetro energetski park

Poduzeće Ventus Industria d.o.o. Ravno planira izgradnju energetskog parka Ruđer Bošković u općini Ravno, izvještava Indikator.ba.

Energetski park je sinteza dva obnovljiva izvora energije: energije vjetra i energije Sunca, što znači da će se sastojati od vjetroenergetskog i solarnog dijela postrojenja. Inteligentni, hibridni sustav činit će 10 vjetroagregata pojedinačne snage 6 MW te fotonaponskih modula priključne snage 20 MW.

Sveukupno, snaga energetskog parka bi iznosila oko 80 MW, a ukupna priključna snaga će ovisiti o uvjetima Elektroprijenosa i Neovisnog operatora sustava (NOS). Procijenjena godišnja proizvodnja električne energije iz oba obnovljiva izvora energije iznosi 164 230 MWh.

Zemljište na kojem će se nalaziti energetski park Ruđer Bošković predmet je ugovora o dugotrajnom zakupu zemljišta u vlasništvu Općine Ravno na osnovu javnog natječaja iz kolovoza prošle godine. Odlukom Općine Ravno Ventus Industria d.o.o. Ravno odabrana je kao najpovoljniji ponuđač te je definiran iznos za godišnji najam zemljišta.

Lokacija energetskog parka je tri kilometra sjeverozapadno od Ravnog, na potezu katastarskih općina Velja Međa i Dvrsnica. Ukupna površina zauzeća prostora iznosi 470 089 m2 od čega najvećim dijelom površinu zauzima solarno postrojenje (gotovo 42 ha), a ostatak površine je predviđen za pozicije vjetroagregata sa pripadajućim platformama i pretovarni plato.

Poduzeće Ventus Industria zatražilo je od Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš projekta izgradnje energetskog parka. Trenutno teče rok od 30 dana u kojem se mogu dostaviti primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresiranih.

Osnivač firme Ventus Industria d.o.o. Ravno, prema izvodu iz sudskog registra, je Ivan Grbavac.

Stolac.co - Video galerija