Travanj 19, 2024

U petak Odluka o osnivanju Turističke zajednice Stoca

Sjednica Gradskog vijeća grada Stoca održat će se dana 17.02.2023 godine (petak ) u prostorijama grada Stoca sa početkom u 9 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa VII Sjednice Gradskog vijeća Stolac,
2. Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana grada Stoca za razdoblje 2024-2034 godine,
3. Odluka o visini prosječne građevne cijene m2 korisne stambene površine na području grada Stoca,
4. Odluka o suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta gradskih službi za upravu,
5. Odluka o osnivanju Turističke zajednice grada Stoca,
6. Odluka o suglasnosti na Nacrt Statuta Turističke zajednice grada Stoca,
7. Odluka o suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac.
8. Odluka o prodaji nekretnina, 2x
9. Zahtjevi građana,
10. Vijećnička pitanja,

stolac.gov.ba

Stolac.co - Video galerija