Ožujak 03, 2024

U HNŽ-u se nastavlja program ranog otkrivanja raka dojke

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije donijela je odluku o nastavku provedbe Županijskog programa ranog otkrivanja raka dojke u iduće četiri godine, koji je bio prekinut za vrijeme pandemije koronavirusa.

Inače, Županijski program ranog otkrivanje raka dojke 2019.-2022. godina prvi je takav program koji se počeo provoditi u BiH. Program se temelji na europskim smjernicama za osiguranje kakvoće probira (skrininga) i dijagnostike raka dojke.

Implementacija programa započela je u siječnju 2019. godine i bila je prekinuta za vrijeme pandemije Covida-19, sukladno tadašnjim naredbama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva o zaustavljanju svih preventivnih programa.

Čim su se stekli sigurni epidemiološki uvjeti i naprijed navedene zabrane prestale vrijediti ponovno su otpočete aktivnosti provedbe Županijskog programa. U nastavku programa, od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, otkriveno je 18 pozitivnih nalaza.

U razdoblju od rujna 2019. do početka pandemije i obustave Programa (ožujak 2020. godine) te od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine otkriveno je ukupno 35 pozitivnih nalaza.

Otkrivanje promjena u ranoj fazi bolesti značajno utječe na pozitivan ishod liječenja, smanjuje smrtnost, značajno utječe na kvalitetu života žena oboljelih od raka dojke i znatno smanjuje troškova liječenja. Sve navedeno nedvojbeno potvrđuje potrebitost i ekonomsku opravdanost provedbe Županijskog programa ranog otkrivanja raka dojke i u naredne četiri godine (2023.-2026. godina), priopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a.

Kako su kazali iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a, sve zdravstvene ustanove koje su uključene u provedbu programa iskazale su spremnost za daljnjim sudjelovanjem.

Iz Ministarstva zdravstva HNŽ-a i Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a ponovno se pozivaju sve žene s područja HNŽ-a, starosni dobi od 45 do 69 godina, bez obzira jesu li zdravstveno osigurane, da se odazovu pozivu na preventivni pregled koji je potpuno besplatan, a pozivnice za mamografski pregled dobit će na kućnu adresu.

Osim ovog preventivnog programa, u HNŽ-u se provodi i program prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti koji će se kontinuirano nastaviti i u idućim godinama.

Također, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada HNŽ-a je usvojila i Program automatizirane platforme za dijagnostiku pacijenata s moždanim udarom. U tijeku su aktivnosti u vezi osiguranja uvjeta kako bi provedba ovoga programa otpočela već u ovoj godini.

Usvajanjem navedenih programa, Vlada HNŽ-a je iskazala nedvojbenu opredijeljenost za preventivno djelovanje na zdravstvenu zaštitu stanovnika ove županije jer preventivni pregledi i rana dijagnoza bolesti spašavaju živote, podižu razinu kvalitete života i uvelike smanjuju troškove daljnjeg liječenja.

Stolac.co - Video galerija