Svibanj 26, 2024

U BiH u 2021. proizvedeno 42,3 posto električne energije iz obnovljivih izvora

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora (hidroelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane i elektrane na bioplin) u Bosni i Hercegovini u 2021. iznosila je 7.214 gigavatsati (GWh), odnosno 42,3 posto ukupne proizvodnje električne energije.

Iz Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) potvrđeno je Feni da su u strukturi proizvodnje iz obnovljivih izvora u 2021. prednjačile velike hidroelektrane sa 6.313,99 GWh, a slijede male hidroelektrane sa 433,41 GWh, vjetroelektrane sa 381,81 GWh, solarne elektrane sa 73,89 GWh, te elektrane na bioplin i biomasu sa 11,34 GWh.

Prema podacima koje je 19. siječnja 2022. objavio Eurostat, udio energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji je na razini EU u 2020. dosegao je 22 posto. To je za dva postotna boda iznad cilja za 2020., kako je navedeno u Direktivi 2009/28/EZ o promociji upotrebe energije iz obnovljivih izvora. U dokumentu "Indikativni plan razvoja proizvodnje 2022-2031" Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) navedeno je da provedene analize upućuju na zaključak da je za sve scenarije potrošnje i planiranu proizvodnju postojećih i novih bilanciranih proizvodnih kapaciteta sa izgrađenim blokom 7 TE Tuzla, zadovoljena bilanca električne energije, kao i da postoje značajni viškovi.

Međutim, u slučaju da ne dođe do izgradnje novog bloka 7 TE Tuzla, radi gašenja pet postojećih blokova u TE Tuzla i TE Kakanj bilanca električne energije za viši scenarij potrošnje bi bio negativan u zadnjim godinama prognoze, tj. proizvodnja ne bi mogla zadovoljiti potrošnju električne energije u BiH. To znači da bi za taj scenarij potrošnje potrebe Bosne i Hercegovine u zadnje dvije godine prognoze morale biti zadovoljene uvozom električne energije.