Lipanj 13, 2024

U 2021. u FBiH evidentirano manje radnika "na crno" nego u prethodnom periodu

U Sarajevu je održana godišnja konferencija za medije Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) na kojoj je rečeno da je u 2021. godini u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine evidentirano 1.960 radnika “na crno”.

Aktivnosti i rezultate rada Uprave u 2021. godini predstavio je direktor FUZIP-a Anis Ajdinović, koji je kazao da su u prošloj godini izvršene 148.923 inspekcijske kontrole, od čega u unutrašnjoj kontroli je izvršeno 10.624 nadzora, a u prekograničnoj kontroli 138.259.

“Što se tiče broja prekršajnih postupaka koji podrazumijevaju izdavanje prekršajnog naloga imali smo pokrenuto 2.965 postupaka. U prethodnoj godini imali smo 75 mjera o privremenoj zabrani rada”, rekao je Ajdinović.

Kada je riječ o radnicima koji nisu imali zaključan ugovor o radu u FBiH, u protekloj godini je evidentirano 1.960 lica u radu na crno, što je manji broj u odnosu na prethodne godine, dodao je Ajdinović.

Ukupni finansijski efekti rada ovog organa u 2021. iznosili su 16.593.571 KM, od čega na prekršajne naknade otpada 3.944.748 KM. Iznos naplaćenih taksi na graničnim prelazima iznosio 4.772.356 KM.

Broj prijavljenih radilišta u 2021. iznosio je 463, dok je u izdata mjera zabrane uvoza za 12 pošiljki u vrijednosti od 127.485 KM.

Kada je riječ o poštivanju epidemioloških mjera u FBiH, FUZIP je intenzivno angažovan u cilju organizacije i koordinacije provođenja higijenskih mjera.

“Tokom 2021. inspekcijski organi na području FBiH izvršili su 29.664 inspekcijska nadzora u okviru kojih je u slučajevima grubog kršenja mjera predviđeno izdavanje 1.447 prekršajnih naloga u iznosu od 2.231.278 KM”, rekao je Ajdinović.

Inspektori su subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera tokom 2021. godine izrekli upravne mjere u vidu 4.469 rješenja o otklanjanju nedostataka.

Također, doneseno je 87 rješenja o zabrani rada fizičkim i pravnim licima, te 727 upozorenja radi otklanjanja nedostataka na licu mjesta.

Od ukupnog broja inspekcijskih nadzora nad provođenjem higijensko-epidemioloških mjera iz naredbi kriznih štabova nadležnih ministarstava zdravstva, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u prethodnoj godini izvršili 2.346 inspekcijska nadzora u okviru kojih su utvrdili prekršaje koji podrazumijevaju izdavanje 226 prekršajnih naloga u iznosu od 380.960 KM, te su izdali 289 rješenja o otklanjanju nedostataka, 79 rješenja o zabrani rada fizičkim licima i 727 upozorenja.

Tokom 2021. godine u oblasti rudarstva i tunelogradnje evidentirano je 736 povreda na radu, od čega 59 težih i tri sa smrtnim ishodom.

Federalni inspektori za zaštitu prirode su nadzore usmjerili na obustavljanje nelegalne gradnje, lova i ribolova unutar zaštićenih područja, sprečavanje trgovine zaštićenim vrstama koje se nalaze na crvenoj listi FBiH.

"Evidentirana su 62 imaoca divljih vrsta koji su inspekcijskim djelovanjem uvedeni u zakonske okvire. Izdato je 10 prekršajnih naloga u iznosu od 4.951 KM", rekao je, između ostalog, Ajdinović. / federalna.ba/AA