Srpanj 13, 2024

Turističke zajednice vraćene u jedinice lokalne samouprave

Na zadnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije, 18. ožujka, usvojena je Strategija ruralnoga razvitka HNŽ-a za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Svrha donošenja toga dokumenta jest promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja.

Strategijom su jasno utvrđeni ciljevi, prioriteti, fokusi, mjere i aktivnosti, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje.

Također je usvojen i Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u HNŽ, kojim će se omogućiti reaktiviranje turističkih zajednica u jedinicama lokalne samouprave.

Usvojen je i Program rada Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije za 2022. godinu kojim su utvrđeni ciljevi i zadaci koje će to tijelo ostvarivati u sklopu svojih ustavnih i zakonskih mjerodavnosti, kao tijelo zakonodavne vlasti. Sadržajem Programa rada obuhvaćeni su najznačajniji propisi i drugi akti koje će Skupština HNŽ-a razmatrati i usvajati tijekom 2022. godine, s ciljem uređenja svih područja života i rada u županijskoj mjerodavnosti, koji su propisani Ustavom FBiH, Ustavom HNŽ-a i zakonima.

Također, usvojeni su i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina HNŽ-a, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižničnoj djelatnosti HNŽ-a, zaključci o stanju u zdravstvu u HNŽ i realiziranju Zaključaka Skupštine HNŽ od 15.12.2015. godine, te Informacija Ministarstva gospodarstva o realiziranju zaključenih ugovora o koncesijama za 2020. godinu, Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realiziranju dodijeljenih koncesija i ugovora o zakupu za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području HNŽ zaključno s 31.12.2020. godine i Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realiziranju potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno s 31.12.2020. godine.