Prosinac 04, 2023

Sveučilište u Mostaru bogatije za 37 doktora znanosti

U povodu 44. obljetnice Sveučilišta u Mostaru danas je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru promovirano 37 doktora znanosti. Tom prilikom auditoriju obratio se rektor prof. dr. sc. Zoran Tomić, a izvješća o doktorskim radovima promovenata podnijeli su prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Ivo Čolak i prorektorica za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Sanja Bijakšić.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić, čestitavši novim doktorima znanosti, istaknuo je da 37 promovenata predstavlja novu snagu za društvo, ali i snažan reformski kapacitet. Sveučilište u Mostaru u zadnje četiri godine promoviralo je 191 doktora znanosti. Ovaj broj jasan je pokazatelj važnosti i uloge Sveučilišta u Mostaru ne samo u BiH nego i u okružju.

Doktorat je najviši stupanj postdiplomskoga studija koji se sastoji od seminarsko-obrazovnoga dijela i neposrednoga rada na izradi doktorske disertacije. Ove godine promovirano je 20 doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, 12 iz područja društvenih znanosti, dva doktora iz područja biotehničkih znanosti i po jedan doktor znanosti iz tehničkih, prirodnih i humanističkih znanosti.

Stolac.co - Video galerija