Srpanj 25, 2024

Stolac: Preko 520 prijava štete

Do sada su na području grada Stolac 522 osobe prijavile materijalnu štetu. Povjerenstvo za procjenu nastale štete sa četiri tima nastavlja sa radom.

Nastavljaju se i aktivnosti DVD Stolac, Komunalno Stolac na uklanjanju otpale žbuke, cigle i dimnjaka.