Lipanj 14, 2024

SKB Mostar prva u BiH s 'ADOS' uslugom za dijagnosticiranje poremećaja autizma

Sveučilišna klinička bolnica (SKB) Mostar je od ponedjeljka uvela novu uslugu na odjelu Klinike za dječje bolesti, a riječ je o primjeni opservacijskog protokola „ADOS” koji predstavlja „zlatni standard” u postupku dijagnostike poremećaja iz spektra autizma.

Kako navode u priopćenju, SKB Mostar je prva ustanova u Bosni i Hercegovini koja koristeći ovu metodu dijagnosticira poremećaje iz spektra autizma (od 12 mjeseci do odrasle dobi). Navedeni test omogućava standardiziranu procjenu komunikacijskih vještina, interakcije, igre i sveukupnog općeg ponašanja pojedinaca te strukturirano kodiranje istih.

ADOS protokoli predstavljaju iznimno značajan iskorak kako u radu SKB Mostar, tako i za djecu i obitelji koji će biti korisnici tih usluga, a za što su do sada morali ići u neki od prekograničnih bolničkih centara.

Protokol se primjenjuje za djecu sa svim neurorazvojnim poremećajima kao što su: intelektualna onesposobljenost, poremećaji u ponašanju, pamćenje u učenju, poremećaj pozornosti i hiperaktivnost (ADHD), autizam, nerazvijen govor itd.

Godišnji broj pregleda i tretmana djece s neurorizičnim poremećajima na Klinici za dječje bolesti SKB Mostar se okvirno kreće oko tisuću, no realne potrebe su znatno veće. Zbog niskog socioekonomskog statusa obitelji kao i različitih stresora koji patogeno utječu na opći razvoj djeteta, broj neurorazvojnih poremećaja ima tendenciju rasta te će u budućnosti biti znatno veći broj takve djece, priopćili su iz SKB Mostar.

"Svjesni spomenutih činjenica, vjerujemo kako ćemo u skoroj budućnosti, pored protokola ADOS-a, biti u mogućnosti razvijati programe prevencije i odgovoriti na specifične zahtjeve adekvatnim dijagnostičko-terapijskim intervencijama djeci s neurorazvojim poremećajima i njihovim obiteljima", naveli su iz mostarske bolnice. / Fena