Travanj 14, 2024

Radnik će moći tužiti poslodavca, a spor bi se brzo riješio

Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa dužan je u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava.

Ako poslodavac u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja dogovora o mirnom rješavanju spora iz članka 116. stavak 1. ovog zakona ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od 90 dana podnijeti tužbu pred nadležnim sudom, stoji u prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o radu koji zastupnici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH moraju usvojiti po žurnom postupku, piše Večernji list BiH.

Radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev da mu je povrijeđeno radno pravo ne može tužiti poslodavca sudu, jedino u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu s ovim zakonom, stoji u objašnjenju oko kojeg se već mjesecima i godinama lome koplja između Vlade FBiH koja je predložila zakon i sindikata koji su tražili njegove radikalne izmjene jer su ga smatrali nedovoljnim kad je riječ o zaštiti radničkih prava na prostoru FBiH.

Na čak 12 stranica i s gotovo 50-ak primjedbi i prijedloga oglasilo se čelništvo Saveza samostalnih sindikata BiH oko prijedloga Zakona o zaštiti na radu FBiH te ih dostavilo na uvid Odboru za rad i socijalnu zaštitu Parlamenta Federacije BiH. Posebno poglavlje posvećeno je nadgledanju radnih mjesta posredstvom videonadzora, što je kod brojnih poslodavaca u BiH ostala praksa u cilju povećanja učinkovitosti djelatnika u tvrtkama.

Sindikat BiH, naime, traži da poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje kao sredstvo zaštite na radu pod uvjetima propisanim ovim zakonom. Također traže da poslodavac nadzorne uređaje koristi čitavo radno vrijeme i time prati sve pokrete radnika tijekom obavljanja poslova, odnosno ako su nadzorni uređaji postavljeni tako da su radnici čitavo vrijeme rada u vidnom polju nadzornih uređaja, poslodavac ih smije koristiti bez prethodne suglasnosti Sindikata.

Traže da svaki poslodavac bude obvezan prilikom zapošljavanja pisanim putem obavijestiti radnika da će biti nadziran audio, odnosno videouređajima. Također traže od Parlamenta FBiH da se u Zakon o zaštiti na radu unese odredba po kojoj je svaki poslodavac obvezan provoditi prevenciju stresa na radu ili u vezi s radom koji je prouzročen čimbenicima kao što su sadržaj rada, organizacija rada, radno okruženje, loša komunikacija i međuljudski odnosi, kako bi sveo na najmanju razinu potrebu radnika da svlada poteškoće zbog dugotrajne izloženosti intenzivnom pritisku te otklonio mogućnost da se umanji radna učinkovitost radnika i pogorša njegovo zdravstveno stanje.

Ako postoje naznake stresa na radu ili u vezi s radom, poslodavac je obvezan posebnu pozornost usmjeriti na organizaciju rada i radnih postupaka (radno vrijeme, stupanj samostalnosti, podudarnost između vještine radnika i potreba posla, radno opterećenje i radne uvjete) te okolinu (izloženost radnika i poslodavca nasilnom ponašanju, buki, vrućini, hladnoći, opasnim tvarima)…, stoji u zahtjevu Sindikata, koji je, kako ističu, usklađen s odgovarajućim smjernicama Europske unije, konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada te očekuju od svih političkih stranaka, kao i parlamentaraca da ga usvoje i predlože kao svoj. / Jabuka.tv

Stolac.co - Video galerija