Travanj 19, 2024

PUFBiH: Evo koliko u HNŽ ima zaposlenih, koliko se evidentira prometa i kako stoji Stolac

Porezna uprava Federacije BiH obavijestila je javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u 01/2023. godine uplatili 526.886.347 KM javnih prihoda, što je u odnosu na 01/2022. godine više za 77.689.084 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.01.2023. godine iznosio je 535.859. Ovaj broj veći je za 5.570 u odnosu na podatak od 31.01.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 530.289.

Broj zaposlenih na dan 31.01.2023. godine manji je za 2.453 u odnosu na podatak od 31.12.2022.godine kada je broj zaposlenih iznosio 538.312.

Što se tiče HNŽ/K zaposleno je nešto više od 55.000 ljudi, prednjači Mostar sa preko 30 tisuća, dok Stolac ima 2466 zaposlenih po mjestu prebivališta, po sjedištu poslodavca 1363. 

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.01.2023. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 95.335 fiskalnih uređaja, putem kojih je u 01/2023. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.837.799.283,56 KM.

U odnosu na 31.01.2022. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.232, a evidentirani promet u 01/2023. godine je manji u odnosu na 01/2022. godine za 19.333.778,12 KM.

Što se tiče prometa putem fiskalnih uređaja na području Stoca za 01/2023. godinu iznosio je nešto manje od 6 milijuna KM ili 0,15% ukupnog prometa u FBiH.

Detaljan pregled možete vidjeti ovdje.

Stolac.co - Video galerija