Svibanj 26, 2024

Prodana imovina SFRJ u New Yorku i Bernu, evo koliko će BiH dobiti od toga

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju zajedničke prodaje objekta stalne misije bivše SFRJ pri UN-u u New Yorku, za koju ne postoji zainteresiranost nijedne države nasljednice bivše SFR Jugoslavije.

Istovremeno je Vijeće ministara BiH upoznato s odgovarajućom informacijom o prodaji ove nekretnine i Nacrtom kupoprodajnog ugovora „Residential Contract of Sale“, koji je neophodan za završetak postupka zajedničke prodaje država sukcesora.

Zajednički odbor za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ je prihvatio kupoprodajnu cijenu u iznosu 50 milijuna američkih dolara, što je najviša ponuda s obzirom na to da je posljednja ponuđena cijena iznosila 42,5 miljuna američkih dolara, a  vrijednost nekretnine je ranije procijenjena na  30 milijuna američkih dolara.

Udio Bosne i Hercegovine je 15 posto ukupnog iznosa, odnosno 7,5 milijuna američkih dolara  (12.530.000,00 KM). Također, na isti način će se izvršiti i raspodjela eventualnih troškova koji će nastati prilikom prometa nekretnine u postupku zajedničke prodaje Stalne misije bivše SFRJ pri UN-u u New Yorku.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju zajedničke prodaje objekta ambasade/rezidencije bivše SFRJ u Bernu, nakon što je upoznat s pratećom informacijom i nacrtom kupoprodajnog ugovora.

Ranije je Zajednički odbot za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ prihvatio kupoprodajnu cijenu Republike Srbije u ukupnom iznosu 7,78 milijuna švicarskih franaka.

Kako je Republika Srbija jedna od pet suvlasnica ove nekretnine, 4.706.900,00 švicarskih franaka predstavlja otkup suvlasničkih udjela od ostale četiri države (Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Republika Slovenija).

Bosni i Hercegovini pripada 15 posto sredstava, što je 1.167.000,00 švicarskih franaka ili oko 2,1 milijun KM.

Donošenjem ove dvije odluke omogućava se nastavak provođenja Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije i rješavanje pitanja raspodjele diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

Sredstva dobijena prodajom ovih nekretnina BiH će iskoristiti za kupovinu novih i rekonstrukciju postojećih objekata za potrebe smještaja diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine - navodi se u priopćenju Vijeća ministara BiH.