Srpanj 25, 2024

Pozivom na humanitarni broj 17023 donirate 2 KM za Tursku i Siriju

Pomoć potres Turska i Sirija

Društvo Crvenog križa BiH pokrenulo je apel za pomoć ugroženom stanovništvu Sirije i Turske uslijed razornog potresa koji je pogodio ove dvije zemlje.

S tim u vezi aktiviran je humanitarni broj 17023, čijim pozivanjem donirate 2 KM, a pokrenut je i namjenski humanitarni račun za prikupljanje druge vrste pomoći, odnosno, novčanih sredstava za pomoć stanovništvu ovih zemalja.

Crveni križ Federacije BiH formirao je i jedinicu za brzi odgovor koja je spremna, posredstvom Društva Crvenog križa BiH, otputovati u misiju i pružiti potporu timovima Crvenog polumjeseca na terenu. Riječ je o jedinici za naprednu prvu pomoć, psihosocijalnu podršku, procjenu, planiranje i koordinaciju u sastavu od 12 članova, uglavnom medicinskog osoblja različitih specijalnosti.

Treba istaknuti i da je Društvo Crvenog križa BiH zajedno sa svojim entitetskim organizacijama – Crvenim križem Federacije BiH i Crvenim krstm Republike Srpske te Crvenim križem Brčko distrikta BiH od samog početka u komunikaciji sa Predstavništvom Turskog Crvenog polumjeseca u BiH, a potom i uredima u Turskoj i Siriji.

Kako se ne bi dogodilo da značajne količine humanitarne pomoći, koja nije tražena ostanu neiskorištene u skladištima te zbog otežanog transporta iz ove dvije zemlje ističu kako je najbolje prikupljati pomoć u vidu novca, putem humanitarnog broja ili računa, koji će se onda iskoristiti loklano prema potrebama stanovništva koje se ubrzano mijenjaju.

Također, pozivamo i druge nevladine i karitativne organizacije, kompanije i građane BiH da nam se pridruže u ovoj zajedničkoj humanitarnoj akciji, navodi Crveni križ Federacije BiH.