Lipanj 23, 2024

Pored VE Mesihovina bit će izgrađen još jedan vjetropark

U Općini Tomislavgrad planirana je izgradnja još jedne vjetroelektrane, a gradit će je poduzeće VE Gradina d.o.o. Tomislavgrad.

Vjetroelektrana bi trebalo biti izgrađena u blizini već postojećeg izgrađenog vjetroparka Mesihovina Elektroprivrede HZHB Mostar, na potezu između naselja Gornji Brišnik, Kovači i Vrilo.

Planirano je da u prvoj fazi projekta na lokaciji VE Gradina bude instalirano 11 vjetroagregata pojedinačne snage 6,6 MW što bi dalo ukupnu instaliranu snagu od 72,6 MW. Planirana godišnja proizvodnja električne energije trebalo bi da iznosi 143,6 GWh.

VE Gradina će najvjerojatnije instalirati vjetroturbine proizvođača Siemens-Gamesa SG 155-6,6 MW.

Poduzeće VE Gradina je u postupku ishodavanja okolišne dozvole.

Osnivač poduzeća VE Gradina je, prema izvodu iz sudskog registra C.E.M.P. d.o.o. Hrvatska.

Koncesija za izgradnju vjetrolektrane prvobitno je dodijeljena poduzeću Vran-Đukić doo Tomislavgrad još 2008. godine, a godinu dana kasnije je ugovorom prenesena na novog koncesionara VE Gradina doo Tomislavgrad.