Lipanj 14, 2024

Ovo je elektorski model za izbor članova Predsjedništva BiH o kojem pregovaraju domaći lideri

Domaći politički lideri uz podršku američkih i europskih medijatora jutros su nastavili pregovore o reformi Izbornog zakona BiH, a jučer se na stolu našao elektorski model za izbor članova Predsjedništva BiH.

Prema predloženom elektorskom modelu izbora članova Predsjedništva BiH, deset kantona bi davalo broj elektora proporcijonalan broju stanovnika, a ukupan broj elektorskih glasova bi iznosio 300.

Na osnovu predloženog modela, svaki kanton bi u startu nosio 20 elektorskih glasova, a zatim bi se dodavao broj na osnovnu proporcionalnosti, a izračunato je i odstupanje u odnosnu na proporcionalnost.

Najviše elektorskih glasova bi davao Tuzlanski kanton (41), zatim Kanton Sarajevo (38), Zeničko-dobojski (36), Unsko-sanski (32), Hercegovačko-neretvanski (30), Srednjobosanski (31), Zapadno-hercegovački (25), Kanton 10 (24), Posavski (22) i Bosansko-podrinjski (21).

Dragan Čović je nakon neumskih pregovora izjavio da je HDZ predstavio razne modele za izbor člana Predsjedništva BiH te da su svi modeli tzv. elektorski, odnosno da svaki kanton ima određeni broj elektora i da pobjednik u tom kantonu nosi sve tzv. elektorske glasove.