Srpanj 13, 2024

Osiguranje imovine traži se uglavnom nakon jačih potresa

Ugovaranje životnog osiguranja dugoročno je rješenje koje nudi kombinaciju najsigurnije štednje i sigurnosti, odnosno osiguranja za slučaj smrti i potpuno je prilagodljivo individualnim potrebama klijenta, piše Večernji list BiH.

Ono što je posebno zanimljivo kod životnog osiguranja je činjenica da sami odlučujemo koliko želimo štedjeti, odnosno sami kreiramo iznos novca koji izdvajamo za osiguranje. Osiguranje imovine također je nešto što se povremeno traži jer posjedovanje imovine, kuće ili stana sa sobom nosi i određenu odgovornost te opasnosti. To su, primjerice, požari, krađe, puknuće cijevi u stanu i mnogi drugi rizici. Nastanak svakog od navedenih rizika može ugroziti normalan život obitelji i prouzročiti velike, neplanirane troškove u kućanstvu.

Premija životnih osiguranja

Zbog straha koji je donijela pandemija koronavirusa u RS-u došlo je i do rasta životnih osiguranja, čemu svjedoči podatak da je prema obračun po osnovi premija tih polica lani bio veći za 16,7 posto u odnosu na godinu ranije.

Kako pokazuju podaci Agencije za osiguranje Republike Srpske, ukupno obračunata premija na tržištu osiguranja Republike Srpske u prošloj godini, koja uključuje premiju društva za osiguranje iz Republike Srpske i podružnica društva za osiguranje iz Federacije Bosne i Hercegovine, iznosila 258,1 milijun maraka i bila je veća u odnosu na godinu ranije za 8,3 posto.

- Od ukupno obračunate premije, na premiju neživotnih osiguranja odnosilo se 204,8 milijuna maraka ili 79,4 posto, dok je obračunata premija životnih osiguranja iznosila 53,3 milijuna ili 20,6 posto.

U odnosu na 2020. godinu, obračunata premija neživotnih osiguranja veća je za 6,3 posto, a premija životnih osiguranja za 16,7 posto - naveli su za Glas Srpske iz Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Istaknuli su i kako su osiguravajuća društva sa sjedištem u Republici Srpskoj na kraju prošle godine ostvarila neto dobit od 30,4 milijuna maraka.

Bojan Popović, predsjednik Skupštine Udruge društva za osiguranje RS-a, rekao je za Glas Srpske kako je na početku prošle godine bilo teško i pretpostaviti na kakve će poteškoće osiguravajuća društva nailaziti u poslovanju.

- Došlo je do postupnog oporavka i rasta pojedinih vrsta osiguranja.

Za razliku od nekih prethodnih godina, mnogo više su rasla životna nego neživotna osiguranja jer su ljudi u jeku pandemije koronavirusa mnogo više htjeli zaštititi svoje živote pa tek onda imovinu - kazao je Popović, dodajući kako slične trendove očekuju i u ovoj godini s obzirom na postupni oporavak tržišta.

Stambeni objekti

Prema Popovićevim riječima, u Republici Srpskoj osigurano je tek četiri posto stambenih objekata.

- Postotak osiguranja objekata od potresa kreće se oko jedan posto. Potražnja za tim policama javlja se povremeno, uglavnom nakon nekog snažnijeg potresa - kazao je Popović. / Večernji list BiH