Travanj 14, 2024

Od 1.4. povećanje invalidnina u Federaciji BiH

Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen je zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zašite, civilnim žrtvama rata i zaštite porodice sa djecom FBiH.

Ovaj zakon su predložili Irfan Čengić i Jasminko Kapić. Ovim zakonom se od 1.4. povećavaju invalidnine preko 70 posto, svim korisnicima ovih prava.

"Ovo je samo ispravljanje nepravde, jer ova populacija nije dobila povećanje čak od 2009. godine. I dalje smatram da trebamo dobiti novi zakon iz ove oblasti koji je stigao iz Vlade FBiH, uz korekcije kroz javnu raspravu. Nadam se da će Predstavnički dom uskoro staviti taj zakon na dnevni red", istako je Čengić.

Prema riječima Čengića, ovaj zakon za ovu godinu će koštati 120 milijuna KM, a sredstva je dužna osigurati Vlada FBiH preraspodjelom ili rebalansom budžeta koji usvaja Parlament FBiH.

Ovim zakonom je izmjenjen jedan član zakona kojim je izmijenjen iznos osnovice za obračun prava osoba sa invaliditetom. Umjesto nominalnog iznosa od 274 KM vraćena je odredba da osnovica iznosi 80 posto minimalne plate u Federaciji BiH.

Ova odredba je izmjenama zakona izbrisana 2016. godine, što je za posljedicu imalo da iznosi ovih naknada nisu povećani od 2009. godine.

Vijeća organizacija osoba s invaliditetom i Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo je podržala ove izmjene i dopune zakona i zahtijevala od delegata da podrže ovaj zakon.

Stolac.co - Video galerija