Veljača 22, 2024

Objavljen video ceste Stolac - Neum: Putovat će se oko 20 minuta

Javno poduzeće Ceste Federacije BiH objavile su video na kojem se vidi kako napreduje izgradnja magistralne ceste M17.3 Stolac - Neum​.

Cesta Stolac Neum bit će duga 36 kilometara, a više puta ranije je najavljeno da će biti puštena u promet na proljeće 2022. godine.

Izgradnja ove ceste je projekt od strateškog značaja za FBiH jer će se njome konačno jedini bh.grad na moru povezati sa ostatkom zemlje kvalitetnom cestom.

Inače izgradnja magistralne ceste Stolac – Neum je počela u travnju 2018. godine.

Sredstva za izgradnju ove ceste dio su programa izgradnje i modernizacije magistralnih cesta u Federaciji BiH u vrijednosti od 173 milijuna KM kreditnih sredstva Svjetske banke, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj.

Za cjelokupan projekt izgradnje ceste Stolac - Neum utrošit će se oko 72.000.000 KM, a procjenjuje se da će se po okončanju gradnje od Stoca do Neuma putovati nešto više od 20 minuta.

Izgradnjom ove ceste, Neum i njegovo zaleđe će se otvoriti prema unutrašnjosti BiH, što će se odrazi i na ekonomsku sliku.

Pogledajte snimak.

Stolac.co - Video galerija