Lipanj 13, 2024

Neće biti poskupljenja cijena električne energije za domaćinstva

Admir Andelija, direktor Elektroprivrede BiH, obratio se medijima nakon potpisivanja sporazuma između ovog poduzeća i Sindikata rudara rudnika u FBiH. Jedna od ključnih stvari koje su postignute danas jeste da neće biti poskupljenja cijena električne energije za domaćinstva, poručio je.

“Sporazum su potpisali svih sedam direktora rudnika, generalni direktor Elektroprivrede i predstavnik Sindikata. To je tako zato što su u ovom sporazumu po prvi put definirane i obaveze direktora rudnika”, rekao je, dodavši da mu je žao što su bili u situaciji da razgovaraju ‘preko nišana.’

“U buduće ćemo puno više voditi računa o nekim stvarima koje su ovaj put izostale”, naglasio je.

Dodao je da sporazum neće ugroziti poslovanje Elektroprivrede BiH.

“Kvalitet sporazuma je takav da neće ugroziti poslovanje Elektroprivrede BiH i neće imati dodatne izdatke po nju, osim onoga o čemu smo i govorili. Podsjetit ću da sam još prije mjesec dana predlagao Vladi da se poveća cijena uglja za 20 posto rudnicima, i to je općeprihvaćen zahtjev sindikata rudara”, rekao je.

Naglasio je i još jednu od ključnih stvari: Neće biti poskupljenja struje za domaćinstva.

“Neće biti dodatnog povećanja cijene električne energije za domaćinstva. To su dvije ključne stvari vezane za ovaj sporazum”, poručio je.