Travanj 16, 2024

Nacrt budžeta FBiH za 2023. godinu iznosi 6,62 milijarde KM

Vlada Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva financija obavila raspravu o Nacrtu Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu u iznosu od oko 6.622.000.000 KM koji je u odnosu na 2022. godinu veći za preko 18 posto, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Nakon obavljene rasprave o nacrtu dokumenta, te osnovnih obrazloženja predlagača o procedurama za utvrđivanje i donošenje budžeta, zaključeno je da će se u narednih sedam dana obaviti i dodatne konzultacije s budžetskim korisnicima u skladu s današnjom raspravom i upućenim zahtjevima, a kako bi se prijedlog ovog dokumenta razmatrao na narednoj sjednici.

Prilikom razmatranja zahtjeva budžetskih korisnika i sačinjavanja nacrta dokumenta, Federalno ministarstvo financija je obrazložilo da je analiziranjem financijskih zahtjeva posmatrana i njihova usklađenost sa baznim prioritetima Vlade FBiH u narednom srednjoročnom periodu, a koji se odnose na kreiranje ambijenta, poticanje i rast investicija.

Intencija je da se navedene prioritetne aktivnosti podrže kroz izdvajanje većih iznosa sredstava za financiranje infrastrukturnih projekata. U namjeri ostvarivanja pozitivnih efekata na rast zaposlenosti i raspoloživog dohotka stanovništva, planiran je nastavak provođenja mjera za suzbijanje sive ekonomije, uz povećanja domaćih i stranih investicija.

Isto tako, jedan od principa i ključnih prioriteta pri planiranju budžetskih sredstava za narednu fiskalnu godinu, je osiguranje stabilnosti u isplatama mirovina, boračkih i socijalnih naknada, te drugih davanja predviđenih budžetom Federacije BiH. U tom segmentu, inkorporirana je potreba nastavka na poduzimanju mjera na maksimalnoj racionalizaciji troškova javne uprave, odnosno jačanju fiskalne discipline i kontrole budžetske potrošnje.

Stolac.co - Video galerija