Prosinac 09, 2023

Mostar uređuje izgled grada. Počelo uklanjanje bespravno sagrađenih objekata

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara započela je s prinudnim uklanjanjem objekata izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za građenje, u skladu s izvršnim upravnim aktima donesenim u postupcima inspekcijskih nadzora od strane urbanističko-građevinskih inspektora.

Predmetne aktivnosti provode se u sklopu realizacije „Akcijskog plana uklanjanja građevinskih objekata izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za građenje na području Grada Mostara“ s rokom izvršenja planiranim za kraj ove godine, priopćila je Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara. Građevinske radove uklanjanja izvodi JP “Komunalno“ d.o.o.Mostar u skladu s ugovorom o realizaciji aktivnosti provođenja prinudnih administrativnih inspekcijskih izvršenja.

Iz Službe za inspekcijske poslove podsjećaju da urbanističko-građevinska inspekcija kontinuirano provodi pojačane inspekcijske nadzore u predmetu bespravne izgradnje na širem području Grada Mostara, te s tim u vezi, pozivaju građane i pravne subjekte – investitore na objektima bez pravomoćnog odobrenja za građenje, da se svakako obrate nadležnom odjelu Grada Mostara podnošenjem zahtjeva za legalizaciju takvih građevina.

 

Stolac.co - Video galerija