Prosinac 04, 2023

Mladi liječnik iz BiH sedmi u Europi koji specijalizira interventnu neuroradiologiju

Adnan Mujanović je mladi liječnik iz Tuzle čije obrazovanje ne poznaje granice. Postat će sedmi liječnik na Starom kontinentu koji će specijalizirati interventnu neuroradiologiju zahvaljujući prilici koju je dobio u Bernu.

Mujanović je angažirvan na poziciji asistenta liječnika - istraživača na Odjelu za dijagnostičku i interventnu neuroradiologiju i Odjelu za neurologiju UKC Inselspital u Bernu, gdje se paralelno bavi kliničkim i znanstveno - istraživačkim radom.

"Interventna neuroradiologija ili invazivna neurologija se bave, najprostije rečeno, oboljenjima krvnih sudova na mozgu. Bogatstvo ovih grana je mogućnost izbora, gdje liječnik može odabrati minimalno-invazivnu kiruršku, konzervativnu, ili kombinaciju obje ove tehnike u radu s pacijentom. Najčešća oboljenja kojima se bavimo su moždani udari, stenoze suženja, aneurizme proširenja, rupture, pucanja krvnih žila mozga, arterio-venske malformacije i slično – izjavio je dr. Mujanović za Fenu.

Potreba za ovim liječnicima je velika, s obzirom na sve veću učestalost ovih oboljenja. Međutim, kada je u pitanju razvoj najnovijih tehnologija koje se primjenjuju u kombinaciji s tehnikama liječenja, onda je to jako mali broj subspecijalista. Trenutno je to šest liječnika u Europi, tri u Sjedinjenim Američkim Državama i dva u Japanu.

Dr. Mujanović je krajem studija odlučio da će svoju pažnju usmjeriti na tu usku oblast.

"S obzirom na to da se mali broj liječnika u Europi bavi ovime, kontaktirao sam ih. Jedan od odgovora koji je stigao je bila i ponuda za posao, te sam tako došao ovdje. Geografska destinacija je bila sekundarna, te je primarni naglasak uvijek bio na samoj oblasti zanimanja – izjavio je Mujanović. Nije odbacio mogućnost povratka u zemlju gdje je započelo njegovo obrazovanje.

"BiH posjeduje zdravstveni kadar s mnogo potencijala i prilike za razvojem. Ukoliko se svladaju administrativne barijere zdravstvenog sustava, ne vidim razloga zašto BiH ne bi bila jedan od pionira ove oblasti u Europi" – izjavio je Mujanović.

Mladim ljudima koji još uvijek traže svoju priliku mladi liječnik iz Tuzle s trenutnom adresom u Bernu poručuje kako “prilike postoje, potrebno je samo ažurno se informirati o njima”.

"Rad i angažman u neformalnom sektoru i informalnom obrazovanju omogućava pristup velikom protoku informacija, što smatram da je važno za sve mlade, ne samo one koji su u potrazi za prilikama. Formalno i informalno obrazovanje su komplementarne grane, gdje koristimo saznanja iz informalnog kao smjernicu i vodilju za formalno", izjavio je Mujanović.

Stolac.co - Video galerija