Rujan 23, 2023

Ministarstvo obrane BiH sutra objavljuje javni oglas za prijem 500 kandidata u Oružane snage BiH

Ministarstvo obrane BiH će sutra, 25. ožujka 2022. godine objaviti javni oglas za prijem 500 djevojaka i mladića u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH, sa rokom prijave 30 dana od dana objavljivanja na službenoj web-stranici Ministarstava obrane BiH, što će ovoj populaciji osigurati stalan i siguran posao, profesionalnu karijeru i mogućnost napredovanja u Oružanim snagama BiH.

Radi se o formacijskim mjestima u Oružanim snagama BiH koja se popunjavaju kandidatima iz reda sva tri naroda u BiH, kao i iz reda ostalih.

Ministarstvo obrane BiH, na ovaj način pruža mogućnost i pogodnost mladićima i djevojkama u BiH, koji ispunjavaju uvjete i budu odabrani kroz objektivan i transparentan proces prijema, da imaju izazovan posao sa sigurnom plaćom i mogućnost kontinuiranog profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, prenosi Avaz.

Na oglas se mogu prijaviti mladići i djevojke koji imaju završenu srednju školu III i IV stupnja, da nisu mlađi od 18 godina, niti stariji od 27 godina i da ispunjavaju uvjete natječaja raspisanog za određeno formacijsko mjesto.

Prijemom djevojaka i mladića u Oružane snage BiH, Ministarstvo obrane BiH osigurava ostanak mladih ljudi u našoj zemlji ublažavajući na taj način sve prisutniji trend odljeva potrebnih kadrova iz svih struktura našeg društva.

Na taj način doprinosimo jačanju obrambenog sistema Bosne i Hercegovine i jačanje kapaciteta OS BiH.

Potrebne informacije i obrasce za prijavu kandidati će moći preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva obrane BiH (www.mod.gov.ba) ili osobno dobiti od centara za regrutiranje i tranziciju osobno i informirati se putem sljedećih telefona:

  • Centar za regrutiranje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437
  • Centar za regrutiranje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886
  • Centar za regrutiranje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084
  • Centar za regrutiranje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954

Testiranja kandidata će se obaviti u centrima za regrutiranje u: Sarajevu - vojarna „Rajlovac“, Banjoj Luci - vojarna „Kozara“, Čapljini - vojarna „Božan Šimović“ i Tuzli - vojna baza „Aerodrom Dubrave“.

Nakon završenih testiranja, Komisija za izbor će obaviti intervju sa najuspješnijim kandidatima i nakon završenog intervjua izvršiti izbor i predložiti ministru obrane BiH kandidate za upućivanje na osnovnu vojničku obuku.

Kandidati, koji uspješno završe osnovnu vojničku obuku, primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja budu izabrani u procesu prijema.