Srpanj 25, 2024

Kreće izgradnja najveće bolnice u Hercegovini

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o potpisivanju ugovora za projektiranje, izgradnju i opremanje nove Javne zdravstvene ustanove Bolnica Trebinje po principu “ključ u ruke”, u vrijednosti 128,4 milijuna KM.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić je zadužen da potpiše ugovor za realizaciju ovog projekta sa izabranom grupom ponuđača koju zastupa predstavnik grupe ponuđača “Herc gradnja” Bileća za ukupnu cijenu ponude od 128.448.448 KM sa PDV-om, priopćeno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Ukupna bruto površina bolničkog kompleksa je 17.826 metara kvadratnih.

Bolnički objekt imati će 223 kreveta i obuhvatat će više bolničkih odjeljenja i nekoliko dnevnih bolnica.

Predviđena je medicinska oprema koja treba da zadovolji standarde moderne bolnice izgrađene u skladu sa posljednjim tehnološkim dostignućima, po visokim medicinskim standardima i adekvatna za pružanje planiranih medicinskih usluga.

Kompleks će sadržavati i prateći objekt tehničkog bloka, nadstrešnicu za sanitetska vozila, kao i pripadajuće kolske i pješačke komunikacije zajedno sa parkinzima i zelenim površinama.