Svibanj 26, 2024

Kod Jajca pronađene veće količine rude zlata

Generalni direktor kompanije Lykos Balkan Metals Miloš Bošnjaković priopćio je da su dosadašnji laboratorijski rezultati geoloških istraživanja na području općine Jezero pokazali visoke sadržaje zlata.

"Na tri lokacije na teritoriji općine Jezero potvrđeni su visoki sadržaji zlata na kontaktima različitih litoloških jedinica, i do nevjerojatnih 27,5 grama po toni u kontinuitetu od čak 60 metara, što je neuobičajeno visok sadržaj i za svjetski poznate rudnike zlata", izjavio je Bošnjaković.

Ispitivanje uzoraka u akreditiranoj laboratoriji otkrilo je veoma visok potencijal za nastavak geoloških istraživanja, a taj geološki potencijal ovog područja ujedno je i investicijski potencijal značajan za razvoj ne samo ove općine, već i unapređenje kvaliteta života stanovnika i poboljšanje ekonomskih prilika na širem području.

Iako se radi o ranoj fazi istraživanja, iz Lykosa poručuju da se ovi rezultati mogu smatrati jednim od najboljih na području cijele BiH, ali i Balkana. U 2023. godini se očekuje da će kompanija samo u općinu Jezero investirati više od 60 milijuna konvertibilnih maraka.