Prosinac 09, 2023

Javni poziv za “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022/23. godinu“

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federacìji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 15/05), i Programa zapošljavanja povratnika u maloj privredi broj: 03-32-3-67/22 od 19.04.2022. godine, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2022 i 2023. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

JAVNI POZIV
za učeśće u Programu
“Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu“

I – PREDMET JAVNOG POZIVA
Prikupljanje Prijava za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava, u skladu sa
Programom “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu, broj: 03-32-3- 67/22 od 19.04.2022. godine.

II — PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA
(1)Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeća pravna i fizička lica koja su osnovana kao
poslovna, odnosno su osnovana sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti:

a) Privredni subjekti registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine: mikro, mala i srednja poduzeća, koja danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 15 zaposlenika i koja će zaposliti minimalno jednog a najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika, na osnovu ovog Programa.
b) Obrtnici (fizička lica), poslovna udruženja, zadruge i zadružni savezi, registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 10 zaposlenika, i koji će zaposliti minimalno jednog a najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika, na osnovu ovog Programa.

(2)Pravo na dodjelu sredstava imaju poslovni subjekti iz stava (1) ove tačke ako imaju sjedište ili registriranu poslovnu jedinicu na području:
a) Entiteta Republika Srpska;
b) Distrikta Brčko;
c) Općina entiteta Federacija Bosna i Hercegovina: Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac, Čelić, Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Čapljina, Mostar, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Dobretići, Donji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.

Više na OVOM LINKU